00:03:02 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-10 Årsstämma 2024
2024-06-10 Årsstämma 2024
2024-05-28 Ordinarie utdelning EKOBOT 0.00 SEK
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-26 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 Ordinarie utdelning EKOBOT 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-05-02 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning EKOBOT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-01 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-10 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorIndustri
IndustriJordbruk
Ekobot är ett teknikbolag inriktade mot jordbruksindustrin. Bolaget är en utvecklare av robotik och AI- lösningar som vidare används för automation inom jordbruksproduktion med särskilt fokus på grönsaksodling. Robotarna används för ogräsbekämpning och leasas ut till kund under en längre tidsperiod. Utöver huvudverksamheten erbjuds teknisk support och installation på plats. Störst verksamhet återfinns inom Nederländerna och den nordiska marknaden och bolaget har huvudkontor i Västerås.
2024-01-30 08:20:00

Ekobot AB (publ) and Väderstad AB are entering into a collaboration with the aim of developing a real-time system to evaluate the performance of a seed drill using vision technology and artificial intelligence (AI).

Väderstad is a world-leading manufacturer of agricultural machinery specializing in seeding technology and soil cultivation, where seeding is carried out with high speed and precision.

Ekobot is developing robot technology that autonomously removes weeds in row-planted vegetables. The core technology comprises a vision system that, with the help of AI, efficiently distinguishes between crops and weeds, and collects extensive amounts of data.

Väderstad is interested in utilizing Ekobot's vision and AI system to evaluate the performance of a seed drill and has thus chosen to initiate collaboration.

This collaboration is evidence that our expertise in vision technology and AI is at the forefront of technology. Our knowledge and technology can be applied in various ways to enhance existing solutions for agriculture, with the goal of optimizing field operations, says Tomas Täuber, CTO at Ekobot.

The collaboration follows a pitch day held in September 2023, organized by IndX, a global innovation hub within Linköping Science Park.

We eagerly anticipate the results of this initial project. There is significant potential in leveraging modern technology to further improve our world-leading machines, says Johan von Mecklenburg, Senior Vice President Research & Development at Väderstad.

The project commences now and is scheduled for completion by September 2024.

For more information about Väderstad: Väderstad International