00:09:30 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-10 Årsstämma 2024
2024-06-10 Årsstämma 2024
2024-05-28 Ordinarie utdelning EKOBOT 0.00 SEK
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-26 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 Ordinarie utdelning EKOBOT 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-05-02 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning EKOBOT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-01 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-10 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorIndustri
IndustriJordbruk
Ekobot är ett teknikbolag inriktade mot jordbruksindustrin. Bolaget är en utvecklare av robotik och AI- lösningar som vidare används för automation inom jordbruksproduktion med särskilt fokus på grönsaksodling. Robotarna används för ogräsbekämpning och leasas ut till kund under en längre tidsperiod. Utöver huvudverksamheten erbjuds teknisk support och installation på plats. Störst verksamhet återfinns inom Nederländerna och den nordiska marknaden och bolaget har huvudkontor i Västerås.
2023-11-09 09:15:00

Ekobot har mottagit ett meddelande om Avsikt att Bevilja från Europeiska Patentverket (EPO) vilket betyder att bolagets patentansökan gällande det mekaniska verktygssystemet blir godkänd.

Meddelande från det Europeiska Patentverket innebär att det nu endast kvarstår administrativa steg för att föra patentansökningen vidare till formellt godkännande. Patentet gäller den patentansökan som bolaget kommunicerade den 11 juni 2021 och omfattar bolagets verktygssystem för autonom ogräsbekämpning. Den beviljade ansökan innehåller samtliga ursprungliga patentkrav.

Ekobot har sedan tidigare patent beviljat från Europeiska Patentverket. Ett patent som omfattar själva metoden med algoritmerna och mjukvaran för styrningen av verktygssystemet som omfattas av patentet ovan. Detta betyder att Ekobot nu har hela sin kärnteknologi med det intelligenta verktygssystemet för automatiserad mekanisk ogräsbekämpning skyddat av patent. Ett system som ersätter både miljöskadliga bekämpningsmedel och manuellt arbete för ogräsbekämpning. Patenten omfattar både det mekaniska verktygssystemet för ogräsbekämpning samt algoritmerna och systemet som styr detta ogräsverktyg.

Ekobot arbetar med innovativ system- och produktutveckling på en världsledande nivå. Vi har även en tydlig strategi att löpande stärka vårt immateriella skydd kring vår teknologi så glädjande att en central patentansökan nu blir fullt ut beviljad, säger bolagets VD, Jonas Eklind.

Ekobots intelligenta verktygssystem för ogräshantering har varit i drift i kommersiella odlingar i Sverige och Nederländerna sedan våren 2022. Inför odlingssäsongen 2024 kommer Ekobot att leverera system till nyckelkunder och distributörer primärt i Sverige och Nederländerna.