23:57:56 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-10 Årsstämma 2024
2024-06-10 Årsstämma 2024
2024-05-28 Ordinarie utdelning EKOBOT 0.00 SEK
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-26 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 Ordinarie utdelning EKOBOT 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-05-02 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning EKOBOT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-01 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-10 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorIndustri
IndustriJordbruk
Ekobot är ett teknikbolag inriktade mot jordbruksindustrin. Bolaget är en utvecklare av robotik och AI- lösningar som vidare används för automation inom jordbruksproduktion med särskilt fokus på grönsaksodling. Robotarna används för ogräsbekämpning och leasas ut till kund under en längre tidsperiod. Utöver huvudverksamheten erbjuds teknisk support och installation på plats. Störst verksamhet återfinns inom Nederländerna och den nordiska marknaden och bolaget har huvudkontor i Västerås.
2024-01-15 08:25:00

Ekobot AB (publ) har tecknat ett kortfristigt lån om 3,0 miljoner kronor. Finansieringen säkerställer bolagets drift fram till en långsiktig finansieringslösning kan vara på plats under första kvartalet 2024. Samtidigt väntar bolaget på en bidragsutbetalning från Jordbruksverket om 1,8 miljoner kronor relaterad till ett projekt som slutfördes 2023. När bidraget utbetalas kommer det också att bidra till bolagets drift under första kvartalet 2024.

Det kortfristiga lånet lämnas av fyra av bolaget större ägare, hela styrelsen samt en extern investerare.

Sammanfattning av villkoren för lånet:

  • Låneavtalet omfattar totalt 3,0 miljoner kronor
  • Lånet löper till och med den 31 maj 2024
  • Lånet löper utan ränta fram till den 31 mars 2024
  • Lånet löper med en ränta om 10 % för perioden 1 april till 31 maj 2024

För att säkerställa Ekobots rörelsekapital och tillräcklig finansiering fram till en uppkapitalisering är genomförd tecknas ett kortfristigt lån om 3,0 miljoner kronor. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånen är marknadsmässiga. Lånefaciliteten avses att omvandlas till bindande teckningsåtaganden i den kommande kapitaliseringen.

Den 14 november 2023 lämnade Ekobot in slutrapporten för projektet Ekobot, autonom jordbruksrobot som finansierats via Jordbruksverkets landsbygdsprogram 2014–2022 och EU-kommissionens program EIP-AGRI. Projektstödet beslutades av Jordbruksverket i november 2017 och det totala bidraget är på 9,2 miljoner kronor. Projektet slutfördes under hösten 2023 och efter godkänd slutrapport kommer Jordbruksverket betala ut den kvarvarande delen av bidraget motsvarande cirka 1,8 miljoner kronor. Samtliga projektkostnader är redan betalade så utbetalningen ger en direkt förstärkning av bolagets kassa. Exakt tidpunkt för utbetalning är ännu inte bekräftad men prognosen är under första kvartalet 2024.