22:59:11 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-10 Årsstämma 2024
2024-06-10 Årsstämma 2024
2024-05-28 Ordinarie utdelning EKOBOT 0.00 SEK
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-26 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 Ordinarie utdelning EKOBOT 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-05-02 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning EKOBOT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-01 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-10 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorIndustri
IndustriJordbruk
Ekobot är ett teknikbolag inriktade mot jordbruksindustrin. Bolaget är en utvecklare av robotik och AI- lösningar som vidare används för automation inom jordbruksproduktion med särskilt fokus på grönsaksodling. Robotarna används för ogräsbekämpning och leasas ut till kund under en längre tidsperiod. Utöver huvudverksamheten erbjuds teknisk support och installation på plats. Störst verksamhet återfinns inom Nederländerna och den nordiska marknaden och bolaget har huvudkontor i Västerås.
2023-09-01 08:00:00

Ekobot AB (publ) meddelar att Jonas Eklind idag tillträder som ny verkställande direktör för bolaget, Eklind efterträder bolagets tidigare VD Erik Jonuks.

Jonas Eklind är en affärsman och företagsledare med omfattande erfarenhet av att leda teknikbaserade industriföretag under tillväxtfas. Hans engagemang sträcker sig från att grunda ett företag baserat på universitetsforskning till att genomföra framgångsrika börsintroduktioner och lönsamma företagsförsäljningar till investerare. Eklind har innehaft befattningar som VD och andra exekutiva roller både inom stora noterade koncerner och små entreprenöriella företag, särskilt inom företag med internationell verksamhet. Hans erfarenheter inkluderar även omfattande kunskap om internationell försäljning av komplexa tekniska system.

Jonas har kontinuerligt transformerat tekniska innovationer till kommersiell framgång och global marknadsexpanion, vilket bland annat inkluderar hans roller som VD för både Azelio och WoodEye. Han innehar en kandidatexamen i fysik med inriktning på teknisk biologi från Uppsala universitet. Dessutom har Eklind genomgått omfattande utbildningar inom ledarskap, marknadsföring och företagsadministration.

Ekobots styrelseordförande Thomas Lindgren kommenterar dagens pressmeddelande:

  • Jonas Eklinds omfattande erfarenhet av ledarskap inom teknikbaserade industriföretag i stark tillväxt gör honom till en utmärkt kandidat som ny VD för Ekobot. Hans framgångsrika bakgrund visar på hans förmåga att skapa tillväxt i företag från forskningsbaserade idéer till lönsamma verksamheter. Jonas förmåga att omvandla teknisk innovation till kommersiell framgång gör honom till rätt kandidat som kan driva bolaget framåt och maximera dess potential på marknaden för Agtech-lösningar. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till avgående VD Erik Jonuks som genom sitt stora engagemang och kompetens har varit avgörande för Ekobots framgång fram till idag. Vi önskar Erik lycka till i framtiden och är tacksamma för det du har gjort för företaget.


Kontakter