03:13:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-06-05 Bokslutskommuniké 2024
2024-02-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2023-11-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-08-25 Halvårsutdelning EKTA B 1.2
2023-08-24 Årsstämma 2024
2023-08-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-05-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-02-24 Halvårsutdelning EKTA B 1.2
2023-02-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-08-26 Halvårsutdelning EKTA B 1.2
2022-08-25 Årsstämma 2023
2022-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-05-25 Bokslutskommuniké 2022
2022-02-24 Halvårsutdelning EKTA B 1.1
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-08-26 Halvårsutdelning EKTA B 1.1
2021-08-25 Årsstämma 2022
2021-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-05-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-19 Bonusutdelning EKTA B 0.9
2021-04-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-08-27 Halvårsutdelning EKTA B 0.9
2020-08-26 Årsstämma 2021
2020-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-05-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-02-21 Halvårsutdelning EKTA B 0.9
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-11-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-23 Halvårsutdelning EKTA B 0.9
2019-08-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-22 Årsstämma 2020
2019-05-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-01 Halvårsutdelning EKTA B 0.7
2019-02-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-08-31 Halvårsutdelning EKTA B 0.7
2018-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-30 Årsstämma 2019
2018-06-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-22 Halvårsutdelning EKTA B 0.5
2017-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-08-24 Halvårsutdelning EKTA B 0.5
2017-08-23 Årsstämma 2018
2017-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-01 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-03 Halvårsutdelning EKTA B 0.25
2017-03-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-12-01 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-09-26 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-09-02 Halvårsutdelning EKTA B 0.25
2016-09-01 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-09-01 Årsstämma 2017
2016-06-01 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-12-03 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-02 Ordinarie utdelning EKTA B 0.50 SEK
2015-09-01 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-09-01 Årsstämma 2016
2015-06-02 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-11-27 Analytiker möte 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-15 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-08-29 Ordinarie utdelning EKTA B 1.50 SEK
2014-08-29 Bonusutdelning EKTA B 0.5
2014-08-28 Analytiker möte 2015
2014-08-28 Årsstämma 2015
2014-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-05-28 Analytiker möte 2014
2014-05-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-02-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-12-04 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-09-23 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-09-04 Ordinarie utdelning EKTA B 1.50 SEK
2013-09-04 Bonusutdelning EKTA B 0.5
2013-09-03 Årsstämma 2014
2013-09-03 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-06-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-06-05 Analytiker möte 2013
2013-03-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-03-05 Extra Bolagsstämma 2013
2012-12-04 Kvartalsrapport 2013-Q2
2012-10-29 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-09-12 Split EKTA B 1:4
2012-09-05 Ordinarie utdelning EKTA B 5.00 SEK
2012-09-03 Årsstämma 2013
2012-09-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-06-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-06-05 Analytiker möte 2012
2012-04-02 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-05 Kvartalsrapport 2012-Q3
2011-12-02 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-09-14 Ordinarie utdelning EKTA B 4.00 SEK
2011-09-13 Årsstämma 2012
2011-09-13 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-06-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-03-08 Kvartalsrapport 2011-Q3
2010-12-07 Kvartalsrapport 2011-Q2
2010-09-22 Ordinarie utdelning EKTA B 3.00 SEK
2010-09-21 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-06-09 Bokslutskommuniké 2010
2010-03-10 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-12-10 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-09-16 Ordinarie utdelning EKTA B 2.00 SEK
2009-09-15 Årsstämma 1
2009-09-15 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-09-19 Ordinarie utdelning EKTA B 1.75 SEK
2007-09-26 Ordinarie utdelning EKTA B 1.00 SEK
2006-09-21 Ordinarie utdelning EKTA B 1.00 SEK
2005-10-17 Split EKTA B 1:3
2005-09-22 Ordinarie utdelning EKTA B 6.60 SEK
2004-09-22 Ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2003-09-23 Ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2002-10-01 Ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2001-09-28 Ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2000-10-02 Ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
1999-09-23 Ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Elekta är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av kliniska lösningar för behandling av cancer och hjärnsjukdomar. Elektas behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi samt övriga mjukvarusystem används inom sjukhusindustrin för att identifiera och analysera olika hälsotillstånd. Verksamhet innehas på global nivå, med huvudkontor i Stockholm.
2023-05-25 07:30:00

Stark omsättningstillväxt och rekordstort kassaflöde

Under fjärde kvartalet resulterade den förbättrade situationen inom leverantörskedjorna i en stark omsättningstillväxt, lägre rörelsekapital och rekordstort kassaflöde. Kostnadsbesparingsinitiativet bidrog till en förbättring av EBIT-marginalen. Framöver förväntar vi oss fortsatt omsättningstillväxt och förbättrade marginaler.

Gustaf Salford
Vd och koncernchef

Fjärde kvartalet
• Bruttoorderingången ökade med 8 procent till 6 359 Mkr (5 897), motsvarande en ökning om 0 procent i konstanta valutakurser
• Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 5 125 Mkr (4 239), motsvarande en ökning om 10 procent i konstanta valutakurser
• Justerad bruttomarginal uppgick till 37,8 procent (37,0)
• Justerad EBIT uppgick till 832 Mkr (570), motsvarande en justerad EBIT-marginal om 16,2 procent (13,4)
• Resultat per aktie uppgick till 1,43 kr (1,09) före utspädning och 1,43 kr (1,09) efter utspädning
• Justerat resultat per aktie uppgick till 1,53 kr (1,09) före utspädning och 1,53 kr (1,09) efter utspädning
• Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 1 574 Mkr (623)

Helår
• Bruttoorderingången ökade med 10 procent till 20 143 Mkr (18 364), motsvarande en minskning om -1 procent i konstanta valutakurser
• Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 16 869 Mkr (14 548), motsvarande en ökning om 4 procent i konstanta valutakurser
• Justerad bruttomarginal uppgick 38,1 procent (37,4)
• Justerad EBIT uppgick till 1 743 Mkr (1 643), motsvarande en justerad EBIT-marginal om 10,3 procent (11,3)
• Resultat per aktie uppgick till 2,47 kr (3,02) före utspädning och 2,47 kr (3,02) efter utspädning
• Justerat resultat per aktie uppgick till 3,11 kr (3,02) före utspädning och 3,10 kr (3,02) efter utspädning
• Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 400 Mkr (450)

Viktiga händelser efter kvartalet
• Styrelsen föreslår en utdelning om 2,40 kr (2,40) per aktie (två utbetalningstillfällen) för räkenskapsåret 2022/23
 
Ny prognos från 2022/23 till 2024/25
• Genomsnittlig nettoomsättningstillväxt på över 7 procent
• Ökad EBIT-marginal

Koncernen i sammandragKv4Helår
Mkr2022/232021/22Δ2022/232021/22Δ
Bruttoorderingång6 3595 8970%120 14318 364-1%1
Nettoomsättning5 1254 23910%116 86914 5484%1
Justerad bruttomarginal 237,8%37,0%0,8 p.e. 38,1%37,4%0,7 p.e. 
Justerad EBIT 383257046%1 7431 6436%
Justerad EBIT-marginal 316,2%13,4%2,8 p.e.10,3%11,3%-1 p.e.
Bruttomarginal37,7%37,0%0,6 p.e.37,6%37,5%0,3 p.e.
EBIT78457038%1 4311 643-13%
EBIT-marginal15,3%13,4%1,9 p.e.8,5%11,3%-2,8 p.e.
Kassaflöde efter löpande investeringar1 574623153%400450-11%
Justerat resultat per aktie före/efter utspädning, kr 41,53 / 1,531,09 / 1,0941%3,11 / 3,103,02 / 3,023%
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr 1,43 / 1,431,09 / 1,0931%2,47 / 2,473,02 / 3,02-18%

1 Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat till konstanta valutakurser.
2 Justerad bruttomarginal = Bruttomarginal exklusive jämförelsestörande poster hänförliga till kostnadsbesparings-initiativet inom Elektas Resilience & Excellence-program, se sida 26.
3 Justerad EBIT = Rörelseresultat (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster hänförliga till kostnadsbesparings-initiativet inom Elektas Resilience & Excellence-program, se sida 27.
4 Justerat resultat per aktie = Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, exklusive jämförelsestörande poster hänförliga till kostnadsbesparingsinitiativet inom Elektas Resilience & Excellence-program, i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier (exklusive aktier i eget förvar), se sida 27.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Tobias Hägglöv, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +46 76 107 4799, e-post: tobias.hagglov@elekta.com 

Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Elekta AB (publ)
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com 

Om Elekta
Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för varje patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder, och det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 700 anställda i vårt globala team är arbetet mer än ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet, och att förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 40 länder och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.