20:41:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Kvartalsrapport 2025-Q3
2024-11-27 Kvartalsrapport 2025-Q2
2024-09-06 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.2
2024-09-05 Årsstämma 2025
2024-08-24 Kvartalsrapport 2025-Q1
2024-06-05 Bokslutskommuniké 2024
2024-02-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-02-26 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.2
2023-11-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-08-25 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.2
2023-08-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-08-24 Årsstämma 2024
2023-05-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-02-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-24 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.2
2022-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-08-26 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.2
2022-08-25 Årsstämma 2023
2022-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-05-25 Bokslutskommuniké 2022
2022-02-24 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.1
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-08-26 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.1
2021-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-25 Årsstämma 2022
2021-05-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-19 X-dag bonusutdelning EKTA B 0.9
2021-04-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-08-27 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.9
2020-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-08-26 Årsstämma 2021
2020-05-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-02-21 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.9
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-11-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-23 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.9
2019-08-22 Årsstämma 2020
2019-08-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-05-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-01 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.7
2019-02-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-08-31 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.7
2018-08-30 Årsstämma 2019
2018-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-06-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-22 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.5
2017-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-08-24 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.5
2017-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-23 Årsstämma 2018
2017-06-01 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-03 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.25
2017-03-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-12-01 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-09-26 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-09-02 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.25
2016-09-01 Årsstämma 2017
2016-09-01 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-06-01 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-12-03 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-02 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.50 SEK
2015-09-01 Årsstämma 2016
2015-09-01 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-02 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-11-27 Analytiker möte 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-15 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-08-29 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 1.50 SEK
2014-08-29 X-dag bonusutdelning EKTA B 0.5
2014-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-08-28 Analytiker möte 2015
2014-08-28 Årsstämma 2015
2014-05-28 Analytiker möte 2014
2014-05-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-02-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-12-04 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-09-23 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-09-04 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 1.50 SEK
2013-09-04 X-dag bonusutdelning EKTA B 0.5
2013-09-03 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-09-03 Årsstämma 2014
2013-06-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-06-05 Analytiker möte 2013
2013-03-05 Extra Bolagsstämma 2013
2013-03-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2012-12-04 Kvartalsrapport 2013-Q2
2012-10-29 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-09-12 Split EKTA B 1:4
2012-09-05 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 5.00 SEK
2012-09-03 Årsstämma 2013
2012-09-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-06-05 Analytiker möte 2012
2012-06-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-04-02 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-05 Kvartalsrapport 2012-Q3
2011-12-02 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-09-14 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 4.00 SEK
2011-09-13 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-09-13 Årsstämma 2012
2011-06-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-03-08 Kvartalsrapport 2011-Q3
2010-12-07 Kvartalsrapport 2011-Q2
2010-09-22 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 3.00 SEK
2010-09-21 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-06-09 Bokslutskommuniké 2010
2010-03-10 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-12-10 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-09-16 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 2.00 SEK
2009-09-15 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-09-15 Årsstämma 1
2008-09-19 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 1.75 SEK
2007-09-26 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 1.00 SEK
2006-09-21 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 1.00 SEK
2005-10-17 Split EKTA B 1:3
2005-09-22 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 6.60 SEK
2004-09-22 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2003-09-23 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2002-10-01 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2001-09-28 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2000-10-02 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
1999-09-23 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Elekta är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av kliniska lösningar för behandling av cancer och hjärnsjukdomar. Elektas behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi samt övriga mjukvarusystem används inom sjukhusindustrin för att identifiera och analysera olika hälsotillstånd. Verksamhet innehas på global nivå, med huvudkontor i Stockholm.
2024-06-05 07:30:00

Ett år med lönsam tillväxt

Under fjärde kvartalet var marknadsförhållandena utmanande vilka påverkade vårt resultat negativt. Vi uppnådde ett år av lönsam tillväxt vilket resulterade i en förstärkning av EBIT-marginalen med 150 punkter och vi levererade en book-to-bill kvot om 1,09 för helåret. Vid ESTRO-mässan som hölls nyligen lanserade vi framgångsrikt en ny marknadsledande CT-adaptiv linac, Elekta Evo, vilket fullbordar vårt breda produkterbjudande.

Gustaf Salford
Vd och koncernchef

Fjärde kvartalet

 • Bruttoorderingången ökade med 1 procent till 6 436 Mkr (6 359), motsvarande en minskning om 1 procent beräknat till konstanta valutakurser
 • Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 5 023 (5 125) Mkr, motsvarande en minskning om 2 procent i konstanta valutakurser
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 36,6 procent (37,8)
 • Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) uppgick till 651 Mkr (832), vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal på 13,0 procent (16,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,08 (1,43) kr före utspädning och 1,08 (1,43) kr efter utspädning
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 1,15 SEK (1,53) före utspädning och 1,15 (1,53) kr efter utspädning
 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 872 Mkr (1 574)

Helår

 • Bruttoorderingången minskade med 2 procent till 19 697 Mkr (20 143), motsvarande en minskning om 5 procent beräknat till konstanta valutakurser
 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 18 119 (16 869) Mkr, motsvarande en ökning om 5 procent i konstanta valutakurser
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 37,5 procent (38,1)
 • Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) uppgick till 2 145 Mkr (1 743), vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal på 11,8 procent (10,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,41 (2,47) kr före utspädning och 3,41 (2,47) kr efter utspädning
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 3,62 kr (3,11) före utspädning och 3,62 (3,10) kr efter utspädning
 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 815 Mkr (400)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,40 kr (2,40) per aktie (betalas i två omgångar)
Koncernen i sammandragKv4Helår
Mkr2023/242022/23Δ2023/242022/23Δ
Bruttoorderingång6 4366 359-1%119 69720 143-5%1
Nettoomsättning5 0235 125-2%118 11916 8695%1
Justerad bruttomarginal 236,6%37,8%-1,2 p.e. 37,5%38,1%-0,5 p.e. 
Justerad EBITDA 39561 092-12%3 2872 80617%
Justerad EBITDA-marginal 319,0%21,3%-2,3 p.e.18,1%16,6%1,5 p.e.
Justerad EBIT 4651832-22%2 1451 74323%
Justerad EBIT-marginal 413,0%16,2%-3,3 p.e.11,8%10,3%1,5 p.e.
Bruttomarginal36,4%37,7%-1,3 p.e.37,4%37,6%-0,2 p.e.
EBITDA9301 069-13%3 1892 59623%
EBITDA-marginal18,5%20,9%-2,4 p.e.17,6%15,4%2,2 p.e.
EBIT617784-21%2 0391 43143%
EBIT-marginal12,3%15,3%-3 p.e.11,3%8,5%2,8 p.e.
Kassaflöde efter löpande investeringar8721 574-702815400415
Justerat resultat per aktie före/efter utspädning, kr 51,15 / 1,151,53 / 1,53-24%3,62 / 3,623,11 / 3,1017%
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr1,08 / 1,081,43 / 1,43-24%3,41 / 3,412,47 / 2,4738%

1 Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat till konstanta valutakurser.
2 Justerad bruttomarginal = Bruttomarginal exklusive jämförelsestörande poster hänförliga till kostnadsbesparingsinitiativet inom Elektas Resilience & Excellence-program, se sida 27.
3 Justerad EBITDA = EBITDA exklusive jämförelsestörande poster hänförliga till kostnadsbesparingsinitiativet inom Elektas Resilience & Excellence-program, se sida 28.
4 Justerad EBIT = Rörelseresultat (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster, se sida 28.
5 Justerat resultat per aktie = Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, exklusive jämförelsestörande poster, i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier (exklusive aktier i eget förvar), se sida 29.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Tobias Hägglöv, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +46 76 107 4799, e-post: tobias.hagglov@elekta.com 

Peter Nyquist, Chef för Investor Relations
Tel: +46 70 575 29 06, e-post: peter.nyquist@elekta.com

Om Elekta
Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för varje patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder, och det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 500 anställda i vårt globala team är arbetet mer än ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet, och att förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 40 länder och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök elekta.com eller följ @Elekta på "X", tidigare känt som Twitter.