08:31:56 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-27 Kvartalsrapport 2025-Q2
2024-09-06 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.2
2024-09-05 Årsstämma 2025
2024-09-05 Kvartalsrapport 2025-Q1
2024-06-05 Bokslutskommuniké 2024
2024-02-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-02-26 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.2
2023-11-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-08-25 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.2
2023-08-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-08-24 Årsstämma 2024
2023-05-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-02-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-24 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.2
2022-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-08-26 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.2
2022-08-25 Årsstämma 2023
2022-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-05-25 Bokslutskommuniké 2022
2022-02-24 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.1
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-08-26 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.1
2021-08-25 Årsstämma 2022
2021-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-05-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-19 X-dag bonusutdelning EKTA B 0.9
2021-04-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-08-27 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.9
2020-08-26 Årsstämma 2021
2020-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-05-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-02-21 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.9
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-11-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-23 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.9
2019-08-22 Årsstämma 2020
2019-08-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-05-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-01 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.7
2019-02-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-08-31 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.7
2018-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-30 Årsstämma 2019
2018-06-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-22 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.5
2017-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-08-24 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.5
2017-08-23 Årsstämma 2018
2017-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-01 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-03 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.25
2017-03-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-12-01 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-09-26 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-09-02 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.25
2016-09-01 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-09-01 Årsstämma 2017
2016-06-01 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-12-03 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-02 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.50 SEK
2015-09-01 Årsstämma 2016
2015-09-01 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-02 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-11-27 Analytiker möte 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-15 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-08-29 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 1.50 SEK
2014-08-29 X-dag bonusutdelning EKTA B 0.5
2014-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-08-28 Analytiker möte 2015
2014-08-28 Årsstämma 2015
2014-05-28 Analytiker möte 2014
2014-05-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-02-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-12-04 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-09-23 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-09-04 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 1.50 SEK
2013-09-04 X-dag bonusutdelning EKTA B 0.5
2013-09-03 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-09-03 Årsstämma 2014
2013-06-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-06-05 Analytiker möte 2013
2013-03-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-03-05 Extra Bolagsstämma 2013
2012-12-04 Kvartalsrapport 2013-Q2
2012-10-29 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-09-12 Split EKTA B 1:4
2012-09-05 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 5.00 SEK
2012-09-03 Årsstämma 2013
2012-09-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-06-05 Analytiker möte 2012
2012-06-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-04-02 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-05 Kvartalsrapport 2012-Q3
2011-12-02 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-09-14 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 4.00 SEK
2011-09-13 Årsstämma 2012
2011-09-13 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-06-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-03-08 Kvartalsrapport 2011-Q3
2010-12-07 Kvartalsrapport 2011-Q2
2010-09-22 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 3.00 SEK
2010-09-21 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-06-09 Bokslutskommuniké 2010
2010-03-10 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-12-10 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-09-16 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 2.00 SEK
2009-09-15 Årsstämma 1
2009-09-15 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-09-19 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 1.75 SEK
2007-09-26 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 1.00 SEK
2006-09-21 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 1.00 SEK
2005-10-17 Split EKTA B 1:3
2005-09-22 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 6.60 SEK
2004-09-22 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2003-09-23 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2002-10-01 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2001-09-28 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2000-10-02 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
1999-09-23 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Elekta är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av kliniska lösningar för behandling av cancer och hjärnsjukdomar. Elektas behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi samt övriga mjukvarusystem används inom sjukhusindustrin för att identifiera och analysera olika hälsotillstånd. Verksamhet innehas på global nivå, med huvudkontor i Stockholm.
2024-02-29 07:30:00

Lönsam tillväxt och rekordhögt kassaflöde

Under tredje kvartalet fortsatte vi att driva en lönsam tillväxt och levererade ett rekordhögt kassaflöde. Vi har fått in en stor order från Kroatien och våra investeringar i mjukvara betalar sig med utmärkelsen Best in KLAS och nya pharma-samarbeten.

Gustaf Salford
Vd och koncernchef

Tredje kvartalet

 • Bruttoorderingången minskade med 17 procent till 4 433 Mkr (5 316), motsvarande en minskning med 17 procent beräknat till konstanta valutakurser
 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 4 537 Mkr (4 337), motsvarande en ökning med 4 procent i konstanta valutakurser
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 36,9 procent (38,4)
 • Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) uppgick till 525 Mkr (463), vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal på 11,6 procent (10,7)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,80 kr (0,57) före utspädning och 0,80 kr (0,56) efter utspädning
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,88 kr (0,84) före utspädning och 0,88 kr (0,83) efter utspädning
 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 631 Mkr (-163)

Första nio månaderna

 • Bruttoorderingången minskade med 4 procent till 13 261 Mkr (13 785), motsvarande en minskning med 7 procent beräknat till konstanta valutakurser
 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 13 097 Mkr (11 745), motsvarande en ökning med 8 procent i konstanta valutakurser
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 37,9 procent (38,2)
 • Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) uppgick till 1 494 Mkr (911), vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal på 11,4 procent (7,8)
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,32 kr (1,04) före utspädning och 2,32 kr (1,04) efter utspädning
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 2,47 kr (1,58) före utspädning och 2,47 kr (1,58) efter utspädning
 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -57 Mkr (-1 174)

Viktiga händelser

Hälsoministeriet i Kroatien beställer strålbehandlingslösningar till ett värde av 22 miljoner EUR
I januari fick Elekta en order på cirka 22 miljoner EUR från hälsoministeriet i Kroatien. Avtalet innefattar Elektas sortiment av maskinvaror och programvaror, som Versa HD, Harmony och Infinity linjäracceleratorer; Flexitron brachyterapi efterladdare; Oncentra brachyterapiprogramvara samt Monaco TPS och MOSAIQ Oncology Information Systems.

Andra kvartalet [1]

 • KIMS i Indien beställer strålbehandlingssystem för 40 MUSD
 • Elektas valberedning inför årsstämman 2024
 • Elekta utvidgar brachyterapiverksamheten i och med förvärvet av Xoft
 • Elekta fortsätter att stötta ukrainska cancerpatienter
 • Årsstämman 2023 godkänner utdelning och nya styrelseledamöter

[1] För mer detaljer om tidigare viktiga händelser, se respektive kvartalsrapport.

Koncernen i sammandragKv39 månader
Mkr2023/242022/23Δ2023/242022/23Δ
Bruttoorderingång4 4335 316-17%113 26113 785-7%1
Nettoomsättning4 5374 3374%113 09711 7458%1
Justerad bruttomarginal 236,9%38,4%-1,5 p.e. 37,9%38,2%-0,2 p.e. 
Justerad EBITDA 38077389%2 3311 71336%
Justerad EBITDA-marginal 317,8%17,0%0,8 p.e.17,8%14,6%3,2 p.e.
Justerad EBIT 452546313%1 49491164%
Justerad EBIT-marginal 411,6%10,7%0,9 p.e.11,4%7,8%3,7 p.e.
Bruttomarginal36,7%38,1%-1,4 p.e.37,8%37,6%0,2 p.e.
EBITDA76768412%2 2591 52948%
EBITDA-marginal16,9%15,8%1,1 p.e.17,3%13,0%4,2 p.e.
EBIT48533147%1 422647120%
EBIT-marginal10,7%7,6%3,1 p.e.10,9%5,5%5,3 p.e.
Kassaflöde efter löpande investeringar631-163795-57-1 1741117
Justerat resultat per aktie före/efter utspädning, kr 50,88 / 0,880,84 / 0,835%2,47 / 2,471,58 / 1,5857%
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr0,80 / 0,800,57 / 0,5641%2,32 / 2,321,04 / 1,04123%
 1. Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat till konstanta valutakurser.
 2. Justerad bruttomarginal = Bruttomarginal exklusive jämförelsestörande poster hänförliga till kostnadsbesparings-initiativet inom Elektas Resilience & Excellence-program, se sida 28.
 3. Justerad EBITDA = EBITDA exklusive jämförelsestörande poster hänförliga till kostnadsbesparings-initiativet inom Elektas Resilience & Excellence-program, se sida 29.
 4. Justerad EBIT = Rörelseresultat (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster, se sida 29.
 5. Justerat resultat per aktie = Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, exklusive jämförelsestörande poster, i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier (exklusive aktier i eget förvar), se sida 30.

# # #

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tobias Hägglöv, Ekonomi- och finansdirektör
+46 76 107 4799, tobias.hagglov@elekta.com
Tidzon: CET (Central European Time)

Peter Nyquist, Chef för Investor Relations
+46 70 424 6127, peter.nyquist@elekta.com
Tidzon: CET (Central European Time)

Om Elekta
Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för varje patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder, och det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 500 anställda i vårt globala team är arbetet mer än ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet, och att förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 40 länder och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök elekta.com eller följ @Elekta på X (tidigare Twitter).