00:48:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-27 Kvartalsrapport 2025-Q2
2024-09-06 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.2
2024-09-05 Årsstämma 2025
2024-08-24 Kvartalsrapport 2025-Q1
2024-06-05 Bokslutskommuniké 2024
2024-02-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-02-26 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.2
2023-11-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-08-25 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.2
2023-08-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-08-24 Årsstämma 2024
2023-05-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-02-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-24 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.2
2022-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-08-26 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.2
2022-08-25 Årsstämma 2023
2022-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-05-25 Bokslutskommuniké 2022
2022-02-24 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.1
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-08-26 X-dag halvårsutdelning EKTA B 1.1
2021-08-25 Årsstämma 2022
2021-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-05-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-19 X-dag bonusutdelning EKTA B 0.9
2021-04-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-08-27 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.9
2020-08-26 Årsstämma 2021
2020-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-05-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-02-21 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.9
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-11-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-23 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.9
2019-08-22 Årsstämma 2020
2019-08-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-05-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-01 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.7
2019-02-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-08-31 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.7
2018-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-30 Årsstämma 2019
2018-06-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-22 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.5
2017-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-08-24 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.5
2017-08-23 Årsstämma 2018
2017-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-01 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-03 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.25
2017-03-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-12-01 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-09-26 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-09-02 X-dag halvårsutdelning EKTA B 0.25
2016-09-01 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-09-01 Årsstämma 2017
2016-06-01 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-12-03 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-02 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.50 SEK
2015-09-01 Årsstämma 2016
2015-09-01 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-02 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-11-27 Analytiker möte 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-15 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-08-29 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 1.50 SEK
2014-08-29 X-dag bonusutdelning EKTA B 0.5
2014-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-08-28 Analytiker möte 2015
2014-08-28 Årsstämma 2015
2014-05-28 Analytiker möte 2014
2014-05-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-02-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-12-04 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-09-23 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-09-04 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 1.50 SEK
2013-09-04 X-dag bonusutdelning EKTA B 0.5
2013-09-03 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-09-03 Årsstämma 2014
2013-06-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-06-05 Analytiker möte 2013
2013-03-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-03-05 Extra Bolagsstämma 2013
2012-12-04 Kvartalsrapport 2013-Q2
2012-10-29 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-09-12 Split EKTA B 1:4
2012-09-05 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 5.00 SEK
2012-09-03 Årsstämma 2013
2012-09-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-06-05 Analytiker möte 2012
2012-06-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-04-02 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-05 Kvartalsrapport 2012-Q3
2011-12-02 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-09-14 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 4.00 SEK
2011-09-13 Årsstämma 2012
2011-09-13 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-06-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-03-08 Kvartalsrapport 2011-Q3
2010-12-07 Kvartalsrapport 2011-Q2
2010-09-22 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 3.00 SEK
2010-09-21 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-06-09 Bokslutskommuniké 2010
2010-03-10 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-12-10 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-09-16 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 2.00 SEK
2009-09-15 Årsstämma 1
2009-09-15 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-09-19 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 1.75 SEK
2007-09-26 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 1.00 SEK
2006-09-21 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 1.00 SEK
2005-10-17 Split EKTA B 1:3
2005-09-22 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 6.60 SEK
2004-09-22 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2003-09-23 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2002-10-01 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2001-09-28 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2000-10-02 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
1999-09-23 X-dag ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Elekta är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av kliniska lösningar för behandling av cancer och hjärnsjukdomar. Elektas behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi samt övriga mjukvarusystem används inom sjukhusindustrin för att identifiera och analysera olika hälsotillstånd. Verksamhet innehas på global nivå, med huvudkontor i Stockholm.
2022-08-25 07:30:00

25 augusti, 2022

Accelerering av initiativ för att öka marginalerna

Elekta mötte utmanande marknadsförhållanden under kvartalet. Omsättningstillväxten fortsatte, men störningar inom leveran-törskedjorna och inflation påverkade kostnader och marginaler. För att motverka dessa effekter initierar vi ett ytterligare kost-nadsbesparingsinitiativ i vårt Resilience & Excellence-program för att säkerställa lönsam tillväxt framöver.

Gustaf Salford
Vd och koncernchef

Första kvartalet 

  • Bruttoorderingången uppgick till 3 871 Mkr (3 980), motsvarande en minskning om 11 procent i konstanta valutakurser
  • Nettoomsättningen uppgick till 3 327 Mkr (3 009), motsvarande en ökning om 3 procent i konstanta valutakurser
  • Justerad bruttomarginal uppgick till 38,9 procent (37,1)
  • Justerad EBIT uppgick till 132 Mkr (201), motsvarande en justerad EBIT-marginal om 4,0 procent (6,7).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,16 kr (0,33) före/efter utspädning
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,19 kr (0,33) före/efter utspädning
  • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -594 Mkr (-343)
  • Vid dagens årsstämma föreslår styrelsen en utdelning om 2,40 kr (2,20) per aktie (två utbetalningstillfällen) för räkenskapsåret 2021/22. Detta motsvarar 79 procent (67) av nettoresultatet för räkenskapsåret 2021/22


Koncernen i sammandragKv112 månader
Mkr2022/232021/22Δrullande2021/22Δ
Bruttoorderingång3 8713 980-11%118 25418 364-3%1
Nettoomsättning 3 3273 0093%114 86514 5481%1
Bruttomarginal 38,7%37,1%1.6 p.e. 37,7%37,4%0.4 p.e. 
Justerad bruttomarginal 238,9%37,1%1.9 p.e. 37,8%37,4%0.4 p.e. 
EBIT117201-42% 1 5601 643-5% 
Justerad EBIT 3132201-34% 1 5741 643-4% 
EBIT-marginal3,5%6,7%-3.2 p.e. 10,5%11,3%-0.8 p.e. 
Justerad EBIT-marginal 34,0%6,7%-2.7 p.e. 10,6%11,3%-0.7 p.e. 
Kassaflöde 4-594-343-73% 199450-56% 
Resultat per aktie, kr 50,160,33-53% 2,843,02-6% 
Justerat resultat per aktie, kr 5 60,190,33-44% 2,873,02-5% 

1 Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat till konstanta valutakurser.
2 Justerad bruttomarginal = Bruttomarginal exklusive jämförelsestörande poster hänförliga till kostnadsbesparingsinitiativet inom Elektas Resilience & Excellence-program, se sida 24.
3 Justerad EBIT = Rörelseresultat (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster hänförliga till kostnadsbesparingsinitiativet inom Elektas Resilience & Excellence-program, se sida 25.
4 Efter löpande investeringar.
5 Före/efter utspädning inom Elektas Resilience & Excellence-program, i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier (exklusive aktier i eget förvar), se sida 25.
6 Justerat resultat per aktie = Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, exklusive jämförelsestörande poster hänförliga till kostnadsbesparingsinitiativet inom Elektas Resilience & Excellence-program, i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier (exklusive aktier i eget förvar), se sida 25.


# # #


För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Tobias Hägglöv, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +46 76 107 4799, e-post: tobias.hagglov@elekta.com 

Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Elekta AB (publ)
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com 

Om Elekta
Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för varje patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder, och det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 700 anställda i vårt globala team är arbetet mer än ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet, och att förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 120 länder och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.