03:35:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-08-24 Årsstämma 2024
2023-05-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-02-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-08-26 Halvårsutdelning EKTA B 1.2
2022-08-25 Årsstämma 2023
2022-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-05-25 Bokslutskommuniké 2022
2022-02-25 Halvårsutdelning EKTA B 1.1
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-08-26 Halvårsutdelning EKTA B 1.1
2021-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-25 Årsstämma 2022
2021-05-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-19 Bonusutdelning EKTA B 0.9
2021-04-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-08-27 Halvårsutdelning EKTA B 0.9
2020-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-08-26 Årsstämma 2021
2020-05-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-02-21 Halvårsutdelning EKTA B 0.9
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-11-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-23 Halvårsutdelning EKTA B 0.9
2019-08-22 Årsstämma 2020
2019-08-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-05-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-01 Halvårsutdelning EKTA B 0.7
2019-02-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-08-31 Halvårsutdelning EKTA B 0.7
2018-08-30 Årsstämma 2019
2018-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-06-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-22 Halvårsutdelning EKTA B 0.5
2017-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-08-24 Halvårsutdelning EKTA B 0.5
2017-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-23 Årsstämma 2018
2017-06-01 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-03 Halvårsutdelning EKTA B 0.25
2017-03-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-12-01 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-09-26 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-09-02 Halvårsutdelning EKTA B 0.25
2016-09-01 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-09-01 Årsstämma 2017
2016-06-01 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-12-03 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-02 Ordinarie utdelning EKTA B 0.50 SEK
2015-09-01 Årsstämma 2016
2015-09-01 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-02 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-11-27 Analytiker möte 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-15 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-08-29 Ordinarie utdelning EKTA B 1.50 SEK
2014-08-29 Bonusutdelning EKTA B 0.5
2014-08-28 Analytiker möte 2015
2014-08-28 Årsstämma 2015
2014-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-05-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-05-28 Analytiker möte 2014
2014-02-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-12-04 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-09-23 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-09-04 Ordinarie utdelning EKTA B 1.50 SEK
2013-09-04 Bonusutdelning EKTA B 0.5
2013-09-03 Årsstämma 2014
2013-09-03 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-06-05 Analytiker möte 2013
2013-06-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-03-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-03-05 Extra Bolagsstämma 2013
2012-12-04 Kvartalsrapport 2013-Q2
2012-10-29 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-09-12 Split EKTA B 1:4
2012-09-05 Ordinarie utdelning EKTA B 5.00 SEK
2012-09-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-09-03 Årsstämma 2013
2012-06-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-06-05 Analytiker möte 2012
2012-04-02 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-05 Kvartalsrapport 2012-Q3
2011-12-02 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-09-14 Ordinarie utdelning EKTA B 4.00 SEK
2011-09-13 Årsstämma 2012
2011-09-13 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-06-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-03-08 Kvartalsrapport 2011-Q3
2010-12-07 Kvartalsrapport 2011-Q2
2010-09-22 Ordinarie utdelning EKTA B 3.00 SEK
2010-09-21 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-06-09 Bokslutskommuniké 2010
2010-03-10 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-12-10 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-09-16 Ordinarie utdelning EKTA B 2.00 SEK
2009-09-15 Årsstämma 1
2009-09-15 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-09-19 Ordinarie utdelning EKTA B 1.75 SEK
2007-09-26 Ordinarie utdelning EKTA B 1.00 SEK
2006-09-21 Ordinarie utdelning EKTA B 1.00 SEK
2005-10-17 Split EKTA B 1:3
2005-09-22 Ordinarie utdelning EKTA B 6.60 SEK
2004-09-22 Ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2003-09-23 Ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2002-10-01 Ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2001-09-28 Ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
2000-10-02 Ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK
1999-09-23 Ordinarie utdelning EKTA B 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Elekta är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av kliniska lösningar för behandling av cancer och hjärnsjukdomar. Elektas behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi samt övriga mjukvarusystem används inom sjukhusindustrin för att identifiera och analysera olika hälsotillstånd. Verksamhet innehas på global nivå, med huvudkontor i Stockholm.
2022-10-26 07:30:00

SAN ANTONIO – Elekta (EKTA-B.ST) meddelar i dag att två nya rapporter från MOMENTUM-studien nu finns tillgängliga som visar den kliniska effekten av Elekta Unity MR-Linac vid behandling både av pankreas- och prostatacancer. Sammandrag av rapporterna presenterades på årets kongress för American Society for Radiation Oncology (ASTRO) i San Antonio i Texas. Rapporterna bidrar till den växande evidensen för att MR-vägledd precisionsstrålbehandling med onlineanpassning kan förbättra utfallen både vid pankreas- och prostatacancer, två vanliga behandlingsindikationer för strålbehandling.

Elekta Unity är världens första och enda MR-Linac som förenar högfälts-MR (1,5T) av diagnostisk kvalitet med en linjär accelerator. Det ger en unik synlighet och precision som skapar goda förutsättningar för individuellt anpassad strålbehandling. MOMENTUM-studien är det största prospektiva internationella registret över behandling vägledd med högfälts-MR och rekryterar nu patienter från 15 stora cancercentrum i Nordamerika, Europa och Australien.

I studien med pankreastumörer*, som historiskt är behandlingsresistenta, rekryterades 80 patienter som behandlades med en ablativ stråldos med MR-vägledning och onlineanpassning och sedan följdes upp med hjälp av standardiserade frågeformulär om livskvalitet. Patienterna rapporterade begränsade biverkningar och stabil allmän hälsa upp till tre månader. Ett viktigt resultat är att 67 procent av patienterna var i livet ett år efter avslutad behandling.

Dr Marijn Intven, senior prövare för studien och strålonkolog vid University Medical Center Utrecht i Nederländerna: ”De här resultaten är klart positiva jämfört med de historiskt mycket dåliga utfallen vid pankreascancer. Vi är givetvis inte nöjda förrän alla patienter kan botas men vi tror att vi är på rätt spår.”

I studien med prostatacancer** rekryterades 218 patienter som följdes upp med standardiserade frågeformulär om livskvalitet. Ungefär hälften av patienterna behandlades med Elekta Unity med både MR-vägledning och onlineanpassning, medan de återstående patienterna behandlades endast med MR-vägledning, utan onlineanpassning. Som förväntat observerade prövarna en nedgång i livskvalitetspoängen tre månader efter att studien avslutats i den kohort som enbart behandlades med MR-vägledning. Däremot observerades ingen signifikant minskning av livskvaliteten i kohorten med prostatacancer som behandlades med både MR-vägledning och onlineanpassning.

”Såvitt vi vet är detta den största livskvalitetsstudien av män med prostatacancer som behandlats med en MR-Linac. Resultaten hittills överensstämmer med läkarrapporterade utfall och tyder på att den här behandlingsstrategin tolereras väl, i synnerhet hos män som behandlas med onlineanpassning”, säger Dr William Hall, senior prövare och strålonkolog vid Froedtert & the Medical College vid Wisconsin Clinical Cancer Center i USA.

Elektas CEO Gustaf Salford: ”Resultaten för dessa pankreas- och prostata-kohorter i MOMENTUM-studien är oerhört tillfredsställande. Vi hoppas att de här studierna ska ge lite hopp åt patienter som nyligen har fått diagnosen pankreas- eller prostatacancer och deras familjer. Det går att bevara livskvaliteten även med intensiva kurativa behandlingar.”

Läs mer om Elekta Unity på https://www.elekta.com/products/radiation-therapy/unity/.

*2428 Clinical Outcomes after MRI Guided Stereotactic Body Radiotherapy for (Peri-) Pancreatic Tumors
https://plan.core-apps.com/myastroapp2022/abstract/0756af36-5981-4b70-84de-52eba4047f74
H. Eijkelenkamp et al.

**3014 EQ5D-5L Scores in Men Undergoing Radiation Therapy for Prostate Cancer Using a 1.5 MR linac Included in the MOMENTUM (NCT04075305) Prospective Multi Institutional Trial
https://plan.core-apps.com/myastroapp2022/abstract/4d2ca8d2-77b5-4f12-b9c2-86a3f56b27b2
A.M. Schottstaedt1 et al.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Mattias Thorsson, Vice President, Head of Corporate Communications
Tel: +46 70 865 8012, e-post: Mattias.Thorsson@elekta.com
Tidszon: CET: Central European Time

Raven Canzeri, Global Director, Media Relations
Tel: +1 770-670-2524, e-post: Raven.Canzeri@elekta.com
Tidszon: ET: Eastern Time

Om Elekta
Som ledare inom precisionsstrålbehandling arbetar Elekta för att säkerställa att alla patienter har tillgång till bästa möjliga cancervård. Vi samarbetar öppet med kunder för att främja hållbara, utfallsdrivna och kostnadseffektiva lösningar som tillgodoser framväxande patientbehov, förbättrar liv och ger hopp till dem som arbetar med cancer dagligen. För oss är det personligt och vårt globala team på 4 700 medarbetare kombinerar passion, forskning och fantasi för att i grunden ändra cancervården. Vi bygger inte bara tekniska lösningar, vi bygger hopp. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm med kontor i över 40 länder och är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på elekta.com. Följ gärna @Elekta på Twitter.