04:24:52 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Ordinarie utdelning ENEA 0.00 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-01 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning ENEA 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning ENEA 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning ENEA 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-21 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Ordinarie utdelning ENEA 0.00 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Ordinarie utdelning ENEA 0.00 SEK
2019-05-06 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning ENEA 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Inlösen ENEA 2
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-20 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Inlösen ENEA 4.2
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-05-08 Ordinarie utdelning ENEA 0.00 SEK
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-15 Inlösen ENEA 3.6
2015-05-08 Ordinarie utdelning ENEA 0.00 SEK
2015-05-07 Årsstämma 2015
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-02 Inlösen ENEA 3
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-25 Ordinarie utdelning ENEA 0.00 SEK
2014-04-24 Årsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-28 Inlösen ENEA 3
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-10 Årsstämma 2013
2013-02-07 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-24 Analytiker möte 2012
2012-07-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-18 Inlösen ENEA 8
2012-04-12 Ordinarie utdelning ENEA 0.00 SEK
2012-04-11 Årsstämma 2012
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-21 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Ordinarie utdelning ENEA 0.00 SEK
2011-04-14 Inlösen ENEA 5
2011-04-07 Årsstämma 2011
2011-02-03 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-22 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-20 Ordinarie utdelning ENEA 0.00 SEK
2010-04-20 Bonusutdelning ENEA 1.5
2010-04-19 Årsstämma 2010
2010-02-04 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-22 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-23 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-30 Ordinarie utdelning ENEA 0.00 SEK
2009-03-26 Årsstämma 1
2008-05-30 Split ENEA 20:1
2000-06-28 Split ENEA 1:25
1998-06-05 Split ENEA 1:4

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Enea utvecklar och levererar programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Bolagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra och skydda tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och uppkopplade enheter. Verksamhet återfinns globalt där kunderna verkar inom varierande sektorer. Bolaget grundades 1968 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2024-04-02 18:00:00

Under perioden 25 – 28 mars 2024 har Enea AB (publ) återköpt sammanlagt 28 690 egna aktier (ISIN: SE0009697220) inom ramen för bemyndigandet från årsstämman 2023 om återköp av egna aktier. Syftet med återköpsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att över tid anpassa sin kapitalstruktur till sitt kapitalbehov, och därmed bidra till ett ökat värde för aktieägarna. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om upp till 25 MSEK som tillkännagavs 1 februari 2024. Återköpsprogrammet löper under perioden 2 februari – 24 april 2024 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen). Aktier har återköpts enligt följande:

DatumAggregerad daglig volym
(antal aktier)
Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)Totalt dagligt transaktions-värde (SEK)
2024-03-256 00048,6006291 603,60
2024-03-267 00048,2430337 701,00
2024-03-278 00049,0653392 522,40
2024-03-287 69050,5268388 551,09

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av DNB på uppdrag av Enea.

Det totala antalet aktier i Enea uppgår till 21 858 231 stycken, varav 21 615 231 är stamaktier med 1 röst vardera och 243 000 är C-aktier med 1/10 röst vardera. Efter ovanstående återköp innehar Enea 815 932 stamaktier och samtliga 243 000 utestående C-aktier, motsvarande totalt 1 058 932 aktier per den 28 mars 2024. Antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 20 799 299.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna bifogas till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Stigberg, Finanschef
Phone: +46 8 507 140 00
E-mail: ir@enea.com

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobil- och fastnätsabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com