23:26:43 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Enersize är ett finskt IT-bolag som utvecklar mjukvara för diverse datainsamling och analys. Tjänsterna används i industriella tryckluftssystem, med målet att öka energibesparingen hos företagets kunder. Kunderna återfinns i en rad olika branscher såsom bilindustrin, stål, samt elektronikbranschen. Bolaget är verksamt över hela världen. Enersize grundades år 2010 och har sitt huvudkontor i Ulvila.

Kalender

2023-03-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-17 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2022-06-16 Årsstämma 2022
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-11 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2021-06-10 Årsstämma 2021
2021-03-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-03-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-04-24 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2020-03-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-09-24 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-03-29 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-03-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2021-05-26 08:30:00

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget avtalat om en förlängning av pågående pilotprojekt med Scania Industrial Maintenance AB ("Scania"). Avtalet innebär en förlängning av samarbetet som kan komma att innefatta olika former av utvecklingsprojekt samt att Scania utvärderar fler av Enersizes produkter.

I oktober 2017 avtalade Scania och Enersize Oyj om installation av Q+MONI. Installationen i anläggningen avseende pilotprojektet blev färdigställd i maj 2019.

Parterna har nu kommit överens om en förlängning om 12 månader av pilotprojektet. Avtalet omfattar flera olika delar. Enersize kommer börja ta ut en abonnemangskostnad för Q+MONI. Scania erbjuds även tillgång till Q+LEAQS och Q+ZONE utan kostnad i tre månader för att testa systemet. Scania har möjlighet att till listpris uppgradera nyckelkomponenter i Q+MONI. Scania kommer att erbjudas ett utvecklingsprojekt för att Q+MONI ska kunna läsa ut data från Scanias centraliserade OPC-server vilket gör att det blir mycket enkelt att läsa ut godtyckligt antal givare som är anslutna till OPC-servern och kan utöka användningen av Q+MONI.

Parterna avser att under de 12 månaders om avtalet löper att utvärdera samarbetet med tanke på att utvidga samarbetet för att stötta arbetet med att energioptimera och underhålla tryckluftssystemet i anläggningen i Södertälje.