21:37:06 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-03-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-24 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2023-03-31 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-17 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2022-06-16 Årsstämma 2022
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-11 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2021-06-10 Årsstämma 2021
2021-03-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-03-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-04-24 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2020-03-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-09-24 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-03-29 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning ENERS 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-03-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Enersize är ett finskt IT-bolag som utvecklar mjukvara för diverse datainsamling och analys. Tjänsterna används i industriella tryckluftssystem, med målet att öka energibesparingen hos företagets kunder. Kunderna återfinns i en rad olika branscher såsom bilindustrin, stål, samt elektronikbranschen. Bolaget är verksamt över hela världen. Enersize grundades år 2010 och har sitt huvudkontor i Ulvila.
2022-10-31 20:45:00

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission bestående av aktier och teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”) som offentliggjordes den 24 oktober 2022 upprättat ett investeringsmemorandum som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida enersize.com och Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.mangold.se. Den som på avstämningsdagen den 31 oktober 2022 innehar aktier i Enersize Oyj har med företräde rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. I Företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) teckningsrätt där fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier. Vid teckning av tre (3) nyemitterade aktier erhålls även tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 3/2023.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Anmälningssedlar och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt Mangolds hemsidor från och med den 2 november 2022 när teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 31 oktober 2022 och sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter var den 27 oktober 2022. Teckningsperioden löper från den 2 november till 16 november 2022 i Sverige och från den 3 november till den 18 november 2022 i Finland.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget.