10:17:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 X-dag ordinarie utdelning OODA 0.00 SEK
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-03-31 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-29 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-16 Split OODA 40:1
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-09 X-dag ordinarie utdelning OODA 0.00 SEK
2023-03-21 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning OODA 0.00 SEK
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-17 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-11 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning OODA 0.00 SEK
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-03 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 X-dag ordinarie utdelning OODA 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
oodash är en bolagsgrupp med fokus på företag inom mjukvara-som-tjänst (SaaS) och artificiell intelligens (AI) framförallt inom beslutsstöd (BI) och datasäkerhet (GDPR). Bolagsgruppen tillhandahåller även AI-tjänster i form av konsultation, utbildning och implementering. Bolagsgruppen verkar på en global marknad. Huvudkontoren är belägna i Stockholm och München.
2024-07-10 17:00:00

oodash Group AB (publ) (“Bolaget”) publicerar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas i pressmeddelandet och finns tillgänglig på Bolagets hemsida: www.oodash.com

Signering av årsredovisning
Bolagets styrelse har härmed publicerat årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Bolagets revisor har ännu inte lämnat en signerad revisionsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret 2023 idag med anledning av interna administrativa ledtider på grund av semestertider. Bolagets revisor har informerat Bolagets styrelse att årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 är färdigställd och redo för framläggning till årsstämman. Bolagets revisor kommer innan årsstämman lämna en signerad revisionsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Rättelse av bokslutskommuniké 2023
Bolaget har indentifierat avvikelser i bokslutskommunikén för 2023 vilka påverkar utgående balanser och helårsresultatet för 2023. Avvikelserna har rättats till i Årsredovisningen för 2023. Se sidan 14 för vidare upplysningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arli Mujkic, CEO, oodash Group AB
E-post: arli@oodash.com
Telefon: +49 176 626 999 64

Om oodash Group AB
oodash är en bolagsgrupp med fokus på företag inom mjukvara-som-tjänst (SaaS) och artificiell intelligens (AI) framförallt inom beslutsstöd (BI) och datasäkerhet (GDPR). Bolagsgruppen tillhandahåller även AI-tjänster i form av konsultation, utbildning och implementering. Bolagsgruppen verkar på en global marknad, huvudkontoren är belägna i Stockholm (Sverige) och München (Tyskland). Noterat på Nasdaq Stockholm First North, handlas även på Xetra, Börse Frankfurt och Börse Stuttgart.

För mer information, www.oodash.com
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se