16:25:56 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-24 Ordinarie utdelning FSECURE 0.07 EUR
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-31 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-20 Kvartalsrapport 2022-Q2

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
F-Secure är ett teknikbolag. Bolagets specialistkompetens återfinns inom området för cybersäkerhet. Utbudet innefattar huvudsakligen olika program för säkerhets- och integritetsprodukter, som vidare används för att hantera risker online. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer och störst verksamhet drivs inom den nordiska marknaden. Bolaget kom till via en avknoppning från WithSecure.
2023-06-01 07:00:00

F-Secure Oyj | Sisäpiiritieto | 01.06.2023 klo 08:00:00 EEST

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: F-Secure päivittää vuoden 2023 näkymiään Lookout Inc.:n kuluttajille suunnatun mobiilitietoturvan liiketoimintayksikön yritysoston päätökseen saattamisen myötä

 • F-Secure ja Lookout Inc. ovat saattaneet päätökseen kuluttajille suunnatun mobiilitietoturvan liiketoimintayksikön yrityskaupan ja F-Securen näkymät vuodelle 2023 on päivitetty sisältämään yrityskaupan vaikutuksen.
 • Yhdistetyt F-Securen ja Lookoutin kuluttajille suunnatun mobiilitietoturvan liiketoimintayksikön toiminnot aloittavat 1.6.2023 alkaen.
 • Yrityskaupan toteutumisen myötä F-Securella merkittävästi suurempi koko, vahvistunut jalansija Yhdysvalloissa ja tietoliikennepalveluiden kanavassa sekä täydentävä mobiilioptimoitu tuotevalikoima, joka tavoittaa kymmeniä miljoonia tilaajia maailmanlaajuisesti.
 • Järjestelyn odotetaan tuovan vähintään 12 miljoonan euron liikevaihtosynergiaedut sekä 10 miljoonan euron vuotuiset EBITA-synergiaedut vuonna 2027.
 • Järjestelyn arvioidaan parantavan osakekohtaista tulosta (oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä (IAC) ja hankintamenon allokointiin liittyvillä poistoilla) merkittävästi alusta alkaen, ja yli 15 prosenttia vuonna 2024 sekä yhä enemmän sen jälkeen.

F-Secure Oyj (“F-Secure”) on saattanut päätökseen Lookout Inc.:in (”Lookout”) kuluttajille suunnatun mobiilitietoturvan liiketoimintayksikön yritysoston (”Lookout-kuluttajaliiketoiminta”). Yritysoston velaton kauppahinta on 223 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 203 milj. euroa [1]). Yritysosto julkistettiin 26.4.2023. Tavanomaiset yritysoston täytäntöönpanoehdot ovat täyttyneet, ja Lookout -kuluttajaliiketoiminnasta tulee osa F-Securea 1.6.2023 alkaen. Järjestelyn toteutumisen myötä F-Secure päivittää näkymiään vuodelle 2023.

Uudet näkymät vuodelle 2023, sisältäen Lookout-kuluttajaliiketoiminnan yritysoston:

Kasvu: F-Secure arvioi liikevaihdon vuonna 2023 ylittävän 134 miljoonaa euroa.

Kannattavuus: Konsernin oikaistun EBITAn arvioidaan ylittävän 45 miljoonaa euroa. Oikaistun EBITA-marginaalin arvioidaan tilapäisesti laskevan vuonna 2023, johtuen yritysostoon liittyvistä yli 3 miljoonan euron OPEX-lisäpanostuksista onnistuneen integraation varmistamiseksi sekä liikevaihtosynergioiden luomiseksi.

Näkymien taustaoletukset:

 • F-Secure arvioi kyberturvamarkkinan kasvavan vuonna 2023 sekä maailmanlaajuisen kysynnän pysyvän vakaana haastavassa toimintaympäristössä.
 • Lookout-kuluttajaliiketoiminta mukana näkymissä kesä–joulukuun osalta (7 kuukautta).
 • Lookout-kuluttajaliiketoiminnan pro forma -liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan yli 10 % itsenäisenä liiketoimintona ja siten vaikuttavan F-Securen kasvuun myönteisesti (tilikausi 1.2.2023–31.1.2024).
 • Lookout-kuluttajaliiketoiminta on saanut ennakkomaksuja liittyen osaan sen liikevaihdosta. Kyseiset maksut ovat kirjattuna saaduiksi ennakoiksi. Osana yrityskauppaa F-Secure arvostaa IFRS-raportoinnin mukaisesti saadut ennakot käypään arvoon hankintataseelle, jolloin yritysoston jälkeinen saatuihin ennakoihin liittyvä tuloutettava liikevaihto tulee olemaan alhaisempi verrattuna Lookoutin kuluttajaliiketoiminnan saaduista ennakoista kirjaamaan liikevaihtoon. Alustava negatiivinen liikevaihdon vaikutus, joka sisältyy näkymiin, arvioidaan olevan noin 3,2 miljoonaa euroa vuonna 2023, ja alustava negatiivinen EBITA-tason vaikutus näkymissä on noin 2,6 miljoonaa euroa.

Aiemmat näkymät vuodelle 2023:

F-Secure odottaa kyberturvaratkaisujen maailmanlaajuisen kysynnän kasvavan samalla, kun toimintaympäristömme on muuttunut haastavammaksi ja kuluttajien luottamus pysyy epävakaana inflaation noustessa, mikä lisää riskiä uusmyynnin heikkenemiseen suoramyyntikanavassa.

Olemme tehneet lukuisia kasvuun liittyviä investointeja vuoden 2022 aikana, ja jatkamme niitä vuonna 2023. On epävarmaa, milloin niiden vaikutus taloudellisessa kehityksessä näkyy.

F-Secure odottaa liikevaihdon kasvavan 4–8 prosenttia edellisestä vuodesta.

Vuodelle 2023 odotamme oikaistun EBITAn olevan 38–41 prosentin sisällä.

Vaikutus keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin (julkaistu 26.4.2023)

26.4.2023 julkaisut F-Securen keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoteen 2026 asti ovat:

 • Kasvutavoite: Liikevaihto yli 200 miljoonaa euroa vuoteen 2026 mennessä
 • Kannattavuustavoite: Oikaistu EBITA-marginaali yli 42 prosenttia alkuvaiheen kasvuinvestointien jälkeen
 • Osinkotuotto: Vuosittainen osinko on noin tai yli 50 prosenttia nettotuloksesta
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5x, pois lukien yrityskauppojen tilapäiset vaikutukset

F-Secure Oyj noudattaa sisäisenä suorituskyvyn mittarina ja ohjaavana periaatteena Rule of 40 -tunnuslukua, jonka mukaan liikevaihdon kasvuvauhdin ja kannattavuusmarginaalin tulisi olla yhteensä vähintään 40 prosenttia.

Järjestelyn rahoitus

Yritysosto rahoitettiin lainalla, jota varten allekirjoitettiin uusi rahoitussopimus Danske Bank A/S:n ja OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Uusi rahoituspaketti koostuu kahdesta lainasta, (i) yrityskaupan rahoittamiseen käytetystä 202 miljoonan euron lyhennettävästä määräaikaislainasta ja (ii) 20 miljoonan euron valmiusluottolimiitistä, jota käytetään yhdistyneen yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Molempien lainojen maturiteetti on kolme vuotta, sisältäen kaksi vuoden pituista jatko-optiota.

WithSecuren jakautumisen yhteydessä hankittu aiempi nostamaton valmiusluottolimiitti peruttiin yritysoston toteutumisen myötä.

Lisätietoja:

Timo Laaksonen, toimitusjohtaja
puh. +358 40 7157411

Sari Somerkallio, talousjohtaja
puh. +358 40 3569251
investor.relations@f-secure.com

F-Secure lyhyesti

F-Secure on suomalainen maailmanlaajuisesti toimiva kyberturvallisuusyhtiö, joka tarjoaa palkittuja tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka tekevät digitaalisista hetkistä turvallisempia jokaiselle. F-Secure toimii yli 100 maassa ja sillä on ~200 kanavakumppania. F-Secure on maailmanlaajuinen markkinajohtaja tietoliikennepalveluiden tarjoajien kautta. F-Secure Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä. Lue lisää: www.f-secure.com.

[1] Yhtiö solmi 26.4.2023 euro/Yhdysvaltain dollari -suojausposition vaihtokurssilla 1,10 EUR/USD.