17:47:00 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Gaming Corps är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar underhållande spel baserade på ett flertal internationella varumärken. Utvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med andra spelförläggare inom branschen. Exempel på spel som bolaget tagit fram innefattar The Descendant, Slam Dunk och Truffle Trouble. Bolaget etablerades 2005 och gick tidigare under namnet Red Fly Studio. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-27 Split GCOR 10:1
2020-06-25 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-15 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2017-06-02 Årsstämma 2017
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Årsstämma 2016
2016-05-27 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2020-12-09 09:47:00

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") låter meddela att Bolaget erlagt delar av de aktier som tilldelades upphovsgivarna via apportemission vid förvärvet av spelet Oh Frog. Efter omförhandling av avtalet har 153 000 redan utställda aktier överförts vilket innebär att ingen utspädning sker.

Den 13 augusti 2019 förvärvade Gaming Corps spelet Oh Frog. Ersättning enligt avtal skulle ske via apportemission om 3 miljoner aktier, vilket idag motsvarar 300 000 aktier efter sammanslagningen, samt 25% av nettointäkterna för spelets första del. Detta avtal har nu omförhandlats att omfatta totalt 200 000 aktier varav 153 000 aktier idag överförs till spelets upphovshavare. De aktier som använts för ändamålet har sedan 2019 varit deponerade hos Bolagets Certified Adviser, Eminova, efter att de i samband med försäljningen av tidigare dotterbolaget Redfly Studio tillföll Bolaget. Ersättningen för Oh Frog resulterar således inte i någon utspädning av aktieantalet enligt tidigare kommunikation. Mellanskillnaden, 47 000 aktier, erläggs en av upphovshavarna i form av kontant betalning där värdet satts till 3 SEK per aktie vilket medför en ersättning på totalt 141 000 SEK.

Eftersom lanseringsplanen som låg på bordet vid tidpunkten för förvärvet av olika anledningar förändrats, bland annat avseende framskjutning av lansering på Nintendo Switch, har parterna enats om att ersättningen bör justeras därefter. Därtill var det önskvärt från Bolagets sida att hitta en lösning där vi kunde nyttja de aktier som Bolaget erhöll vid försäljningen av vårt tidigare dotterbolag och därutöver inte ställa ut fler. Vi är därför nöjda att kunna presentera detta nya avtal som löser flera praktiska knutar och framför allt inte medför någon utspädning för aktieägarna.” säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.