04:27:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Gaming Corps är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar underhållande spel baserade på ett flertal internationella varumärken. Utvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med andra spelförläggare inom branschen. Exempel på spel som bolaget tagit fram innefattar The Descendant, Slam Dunk och Truffle Trouble. Bolaget etablerades 2005 och gick tidigare under namnet Red Fly Studio. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-27 Split GCOR 10:1
2020-06-25 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-15 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2017-06-02 Årsstämma 2017
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Årsstämma 2016
2016-05-27 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2021-11-22 21:32:00

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") låter meddela att Bolaget gjort en korrigering i delårsraporten för tredje kvartalet 2021. Ett antal nyckeltal i sammanfattningen på sida 3 stämde ej överens med rapportens innehåll vilket nu korrigerats och uppdaterad rapport förmedlas härmed.

Bolaget önskar uppmärksamma marknaden på att delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 som publicerades den 16 november 2021 kräver korrigering. På sida 3 i rapporten finns en sammanfattning av perioden som också innehåller ett antal nyckeltal. Av dessa nyckeltal var det fyra värden som inte överensstämmer med själva rapporten, det vill säga resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för koncernen respektive moderbolaget samt nyckeltal för koncernen vilka står att finna på sida 19 och framåt. Denna felaktiga sammanfattning av nyckeltal återgavs även i pressmeddelandet vid publicering av rapporten. Den korrigerade rapporten bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Sammanställningen av nyckeltal på sida 3 ser ut som följer efter korrigering:


KONCERNMODERBOLAG
Nettoomsättning0,82 MSEK (0,18 MSEK)3,63 MSEK (0,17 MSEK)
Rörelseresultat-7,10 MSEK (-4,08 MSEK)0,01 MSEK (-1,32 MSEK)
Resultat efter finansiella poster-7,11 MSEK (-4,08 MSEK)0,01 MSEK (-1,32 MSEK)
Resultat per aktie före och efter utspädning-0,16 SEK (-0,01 SEK)0,0002 SEK (-0,04 SEK)

Siffror i parentes avser samma period 2020. Nettoomsättningen för moderbolaget avser intern fakturering vilken inte påverkar nettoomsättningen för koncernen

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.