03:34:06 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Gaming Corps är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar underhållande spel baserade på ett flertal internationella varumärken. Utvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med andra spelförläggare inom branschen. Exempel på spel som bolaget tagit fram innefattar The Descendant, Slam Dunk och Truffle Trouble. Bolaget etablerades 2005 och gick tidigare under namnet Red Fly Studio. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-27 Split GCOR 10:1
2020-06-25 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-15 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2017-06-02 Årsstämma 2017
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Årsstämma 2016
2016-05-27 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2021-09-20 15:18:00

Pressmeddelande felaktigt angivet som MAR i publiceringen.

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag ingått avtal med aggregatorn Relax Gaming avseende distribution av Bolagets iGamingspel. Relax Gaming är en betydande aktör på marknaden och samarbetet medför att flera av de integrationer med operatörer som ligger i pipeline kan slutföras.

Gaming Corps har inlett ett samarbete med Relax Gaming avseende distribution av samtliga produktlinjer i Bolagets affärsområde för iGaming. Flera tidigare signerade operatörer har uttryckt en önskan att samarbetet med Gaming Corps ska ske via Relax Gaming varför dagens avtal kommer medföra att några av de integrationer som ligger i pipeline nu kan genomföras. Distribution via Relax Gaming är också en förutsättning i flera av de diskussioner som pågår med potentiella nya operatörer.

Gaming Corps kan i och med samarbetet med Relax Gaming ta ett ytterligare steg framåt inom affärsområde iGaming. Bolaget har redan avtal med flera framträdande aggregatorer på marknaden och med detta avtal får vi en än bredare täckning. Relax Gaming är därtill en av flera operatörer föredragen partner vilket gör att vi kan gå vidare med integrationer som legat på hyllan sedan avtal signerats, något som gläder oss mycket. Jag tror även vi kommer se en ökad takt avseende nya operatörer då den breda paletten av aggregatorssamarbeten vi nu kan erbjuda är i paritet med vad marknaden kräver.” säger Juha Kauppinen, VD.

Inför signering har Gaming Corps backendteam förberett integrationen gentemot Relax Gaming för att säkerställa att Bolaget kan sjösätta samarbetet så snabbt som möjligt. Integrationen väntas vara klar och tillgänglig för operatörer att koppla upp mot under hösten.

För mer information om Relax Gaming, vänligen besök: www.relax-gaming.com

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.