04:05:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Iconovo är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar inhalatorer för medicinskt bruk. Bolagets produkter används vid behandling utav astma och kol, där inhalatorerna består av pulverbaserat läkemedel. Produkterna licensieras ut och säljs under varierade varumärken. Utöver produktutveckling återfinns kompetens inom läkemedelsformulering. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-07-26 08:00:00

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har erhållit ett anslag om cirka 9 miljoner kronor från Bill & Melinda Gates Foundation. Anslaget ska användas för att utveckla en lågkostnadsprodukt som möjliggör administration av medicinska substanser till såväl de övre som nedre luftvägarna. Projektet kommer att genomföras under perioden augusti 2022 till juni 2023. Syftet är att etablera ett snabbspår för inhalationsbehandlingar som kan förbättra den globala sjukvården, framför allt i låg- och medelinkomstländer, i händelse av en ny viruspandemi.

Iconovo kommer att utveckla modeller, utföra karakteriseringsarbete och investera i laboratorieutrustning för att optimera sin inhalator ICOone Nasal för inhalationsbehandling av virusinfektioner i luftvägarna. Inhalatorn ska vara väl anpassad till både traditionella bärarbaserade och spraytorkade formuleringar. Tillverkningsprocessen kommer att uppfylla de internationella kvalitetskraven för god tillverkningspraxis (GMP). För denna första fas av projektet har Bill & Melinda Gates Foundation ställt cirka 9 miljoner kronor till förfogande.

Syftet med projektet är att utveckla en nasal inhalator som snabbt kan anpassas för industriell tillverkning i miljontals exemplar enligt högsta standard. Inhalationsterapi erbjuder en flexibel och målinriktad behandling av sjukdomar i luftvägarna. Läkemedlet distribueras till sitt mål utan att påverka andra organ eller vävnader. Behandlingar baserade på ICOone har en låg tillverkningskostnad, kan transporteras utan kylkedja och kan ibland ersätta injektioner, vilket kommer att göra nya effektiva och viktiga läkemedel tillgängliga i regioner med begränsade ekonomiska resurser och mindre utvecklad infrastruktur. Iconovo kommer med stöd från Bill & Melinda Gates Foundation att arbeta med ett gemensamt uppdrag att hjälpa människor över hela världen att få tillgång till viktiga läkemedel.

"Covid-19-pandemin har visat hur viktigt det är att snabbt och brett tillgängliggöra läkemedel och vacciner mot luftvägsinfektioner. När nästa pandemi slår till, eller om den nuvarande pandemin håller i sig, bör det finnas en inhalator på plats som möjliggör snabb, kostnadseffektiv utveckling och förenklad global distribution av nya inhalationsbehandlingar. Det finns idag en stor ojämlikhet i distributionen av läkemedel mellan olika delar av världen, och vi kan vara med och förändra detta med vår ICOone-plattform. Vi är glada och stolta över att Bill & Melinda Gates Foundation har gett oss förtroendet att ta ledningen i detta viktiga arbete," säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Om ICOone Nasal

ICOone Nasal är en unik, patenterad nasal inhalator med en mycket låg tillverkningskostnad. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar, vaccination och vid-behovsmedicinering då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad med många medicinska och praktiska fördelar. ICOone Nasal drivs av användarens egen inandning och därför blir fördelningen av läkemedlet eller vaccinet jämn och naturlig över luftvägarna. Läkemedlet kan styras genom storleken på partiklarna, till att stanna i näsan, helt eller delvis, eller transporteras vidare ner i luftvägarna.