15:34:49 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Iconovo är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar inhalatorer för medicinskt bruk. Bolagets produkter används vid behandling utav astma och kol, där inhalatorerna består av pulverbaserat läkemedel. Produkterna licensieras ut och säljs under varierade varumärken. Utöver produktutveckling återfinns kompetens inom läkemedelsformulering. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-01-11 08:40:00

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att man har inlett förhandlingar med ett snabbväxande generikaföretag avseende inhalatorn ICOpre®. Företaget är en del av en global företagsgrupp fokuserade på komplexa generiska produkter och har en förväntad omsättning på ca 500 - 1.000 MUSD under 2022. Syftet med förhandlingarna är att ingå ett licensavtal för utveckling och marknadsföring av en eller flera läkemedelsprodukter baserade på Iconovos egenutvecklade förfyllda inhalator ICOpre®. Det finns inga garantier för att dessa förhandlingar kommer att leda till ett faktiskt avtal mellan företagen.

ICOpre® är en förfylld flergångsinhalator som kan anpassas till alla typer av inhalationspulver och erbjuder användaren bekvämlighet i linje med den välkända Ellipta-inhalatorn från GSK. ICOpre® kan laddas med upp till tre olika läkemedelssubstanser för samtidig inhalation. Inhalatorn har en exakt dosräknare som visar hur många doser som återstår. ICOpre® bygger på en unik, patentsökt princip som minimerar risken för intrång i andra inhalatorers immateriella rättigheter. Den globala försäljningen av inhalationsläkemedel med Ellipta uppgick till cirka 4,2 miljarder USD år 2021. Även om det inte finns några garantier för att ett avtal kommer att nås har parterna som mål att ingå ett licenspartnerskap inom sex månader. Parallellt med de idag annonserade förhandlingarna för Iconovo diskussioner med andra globala läkemedelsföretag med avsikt att inleda due diligence-processer.
"Det stora intresset för ICOpre från flera internationella läkemedelsföretag har nu lett fram till affärsförhandlingar med en välkänd och resursstark potentiell licenspartner. Även om det inte finns några garantier för att de pågående diskussionerna kommer att resultera i ett faktiskt licensavtal, så understryker det engagemang vi upplever i denna process tydligt den betydande kommersiella potentialen i vår innovativa inhalatorplattform, liksom vår styrka som partner inom produktutveckling", säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.
Intäktsströmmarna från Iconovos kundsamarbeten består normalt av förskottsbetalningar för tillgång till bolagets teknologi, men också av framgångsbaserade milstolpsbetalningar under utvecklingen samt royalties. Royaltynivåerna är vanligtvis mellan fem och tio procent för generiska produkter.