10:38:07 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-06 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-03-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Iconovo är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar inhalatorer för medicinskt bruk. Bolagets produkter används vid behandling utav astma och kol, där inhalatorerna består av pulverbaserat läkemedel. Produkterna licensieras ut och säljs under varierade varumärken. Utöver produktutveckling återfinns kompetens inom läkemedelsformulering. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-06-09 08:30:00

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att man har ingått ett samarbetsavtal med ett danskt mindre utvecklingsbolag för att genomföra en feasibility-studie med en omformulerad inhalerbar version av en redan godkänd läkemedelssubstans i en av Iconovos patentskyddade inhalatorer. Projektet syftar till att utveckla en ny behandling mot en sällsynt sjukdom och ger Iconovo en initial intäkt på SEK 0,5 miljoner. Därefter kan ett eventuellt licensavtal generera ytterligare intäkter genom kontraktsarbete, milstolps- och royaltybetalningar, alternativt försäljning av inhalatorer. Samtidigt utvärderas ett annat av den nya kundens läkemedelsprojekt för eventuell inkludering i Iconovo Accelerator Program – ett nyetablerat initiativ för att underlätta möjligheterna att erhålla EU-finansiering.

Det aktuella avtalet rör en initial tre månader lång feasibility-studie av en inhalerbar version av ett redan marknadsgodkänt läkemedel. Syftet är att med hjälp av en av Iconovos patentskyddade inhalatorer utveckla en ny behandling mot en sällsynt inflammatorisk sjukdom som oftast drabbar lungorna. Förutsatt ett positivt utfall av feasability-studien avser utvecklingsbolaget att ansöka om särläkemedelsstatus genom en orphan drug designation request hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. Särläkemedelsstatus ger möjlighet till lönsam försäljning av läkemedel mot sällsynta sjukdomar trots små volymer. Iconovo bedömer att den nya behandlingen har stor marknadspotential.

För samma kund utvärderas ytterligare ett projekt inför eventuell inkludering i Iconovo Accelerator Program, ett nyetablerat initiativ för att stödja kunder i strukturering och projektledning av ansökningsprocesser för EU-finansiering. Syftet med programmet är att hjälpa kunder att snabbare erhålla signifikant finansiering. Samtidigt får Iconovo möjlighet att öka sina intäkter genom samarbeten med bolag som fått projekt validerade och sin betalningsförmåga säkerställd genom EU-finansiering.

– Att allt fler kunder väljer Iconovo som partner är ett kvitto på vår djupa kunskap och kompetens inom omformulering och utveckling av inhalationsbehandlingar, ett erbjudande som vi nu kan kombinera med professionellt stöd i EU-finansieringsfrågor inom ramarna för Iconovo Accelerator Program, säger Johan Wäborg, vd på Iconovo.

Efter det att feasibility-studien avslutats har utvecklingsbolaget möjlighet att ingå licensavtal med Iconovo för användningen av behandlingen i en av bolagets inhalatorplattformar.