07:27:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-21 Årsstämma 2024
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-06 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-03-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Iconovo är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar inhalatorer för medicinskt bruk. Bolagets produkter används vid behandling utav astma och kol, där inhalatorerna består av pulverbaserat läkemedel. Produkterna licensieras ut och säljs under varierade varumärken. Utöver produktutveckling återfinns kompetens inom läkemedelsformulering. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-05-15 13:50:00

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har lämnat in en bred patentansökan relaterad till inhalerade GLP-1-receptoragonister. Detta är det första steget i Iconovos nya satsning på att utveckla mer bekväma, tillförlitliga och kostnadseffektiva behandlingar mot fetma. Baserat på sina egenutvecklade inhalatorer siktar bolaget på att licensiera ut utvalda produkter efter uppnådd preklinisk proof-of-concept. Inhalerad GLP-1 adresserar en snabbt växande marknad som förväntas uppgå till 90 miljarder USD år 2029.

De inhalerade GLP-1-produkterna kommer att utvecklas i Iconovos egenutvecklade inhalatorer, främst som en behandling av fetma med möjlighet att inkludera andra metabola sjukdomar som typ 2-diabetes, fettlever, hjärt-kärlsjukdom och sömnapné. De investeringar som krävs i den inledande utvecklingsfasen är begränsade.

"Som ett ledande inhalationsföretag, med en rad fullt utvecklade inhalatorplattformar och kompetens att formulera läkemedelssubstanser till pulver, är vi i en perfekt position för att ta ett steg mot omformulering av utvalda produkter med högt marknadsvärde inom områden där inhalation kan erbjuda betydande patientnytta. Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg mot utvecklingen av nästa generations patientvänliga GLP-1-behandlingar med bibehållen effekt", säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

De flesta av dagens GLP-1-behandlingar, som Zepbound® (Eli Lilly) och Wegovy® (Novo Nordisk), ges via subkutan injektion, vilket anses vara både stressande och smärtsamt av många patienter. Iconovos inhalationsbehandlingar skulle ge patienterna tillgång till ett alternativ som är smärtfritt och mycket bekvämare. Till skillnad från injektion, finns det inte några krav på kylförvaring för att säkerställa hållbarhet vilket gör inhalationsbehandling mer tillförlitlig och kostnadseffektiv.

För närvarande finns en oral GLP-1-behandling på marknaden, och fler är under utveckling. Hittills har biotillgängligheten varit en stor utmaning och endast cirka 1 % av det aktiva läkemedlet har nått sitt mål. Iconovo bedömer att inhalerad GLP-1 skulle nå effektnivåer jämförbara med injicerade behandlingar, vilket gör den potentiellt konkurrensmässigt fördelaktig jämfört med orala behandlingar.

Patentansökan för inhalerade GLP-1-receptoragonister adresserar en mycket stor och snabbt växande marknad som för närvarande är värd 35 miljarder USD årligen med en förväntad tillväxt på 17% till 90 miljarder USD 2029. (Källa: GlobalData).