18:31:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-21 Årsstämma 2024
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-06 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-03-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 X-dag ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Iconovo är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar inhalatorer för medicinskt bruk. Bolagets produkter används vid behandling utav astma och kol, där inhalatorerna består av pulverbaserat läkemedel. Produkterna licensieras ut och säljs under varierade varumärken. Utöver produktutveckling återfinns kompetens inom läkemedelsformulering. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-02-03 08:30:00

Iconovo AB (publ) som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag positiva resultat i en rapport för ett projekt som är finansierat av Bill & Melinda Gates Foundation. Projektet syftar till att utveckla inhalationsbehandling baserat på ICOone Nasal och att säkerställa nasal administrering som en effektiv behandlingsväg.

Globalt finns ett mycket stort behov av en icke-invasiv och effektiv metod till låg kostnad för att administrera vacciner och biologiska läkemedel för profylaktisk virusbehandling. Iconovo leder ett projekt, finansierat med anslag från Bill & Melinda Gates Foundation som syftar till att etablera ett snabbspår för inhalationsbehandlingar som kan förbättra den globala sjukvården, framför allt i låg- och medelinkomstländer, i händelse av en ny viruspandemi. 

Luftburna virus fastnar i näsa och lunga och ger upphov till en virusinfektion. Den patenterade plattformen ICOone är designad för att simultant, leverera läkemedel till både näsa och lunga.  

Iconovo har utvecklat modeller, utfört karakteriseringsarbete och investerat i laboratorieutrustning för att optimera plattformen ICOone Nasal. Inhalatorn kommer att vara väl anpassad till både traditionella bärarbaserade och spraytorkade formuleringar. Tillverkningsprocessen kommer att uppfylla de internationella kvalitetskraven för god tillverkningspraxis (GMP). För denna första fas av projektet har Bill & Melinda Gates Foundation ställt cirka 9 miljoner kronor till förfogande. 

Syftet med projektet är att utveckla en nasal inhalator som snabbt kan anpassas för industriell tillverkning i miljontals exemplar enligt högsta standard. Inhalationsterapi erbjuder en flexibel och målinriktad behandling av sjukdomar i luftvägarna. Den här halvtidsrapporten täcker projektets första del i vilken man utvärderade depositionen av torrpulver i både näsa och lunga när det gavs via näsan.   

De initiala resultaten stöder antagandet om att det är möjligt att ge läkemedel till både lunga och näsa via näsan och de ger också en uppskattning av den maximala dosen som kan ges.  

”Vi kan redan tidigt i projektet konstatera att ICOone möjliggör en bra distribution av pulverformiga läkemedel till både näshålan, luftvägarna och lungorna. Över 50 procent av dosen går ner till lungan vilket är ett riktigt konkurrenskraftigt resultat som vi nu siktar på att ytterligare förbättra. Framtida pandemier, precis som covid-19, förväntas orsakas av luftburna virus som infekterar näsan och luftvägarna. Ett framtida antiviralt läkemedel skulle därför vara mer effektivt om nasal och pulmonell administrering kan kombineras. Vi är stolta över att vara en del av detta projekt och mycket uppmuntrade av de resultat som visas i denna delårsrapport. Med dessa lovande resultat ser vi goda chanser för projektet att gå vidare till nästa fas efter att projektrapporten har levererats i juni", säger Johan Wäborg, VD på Iconovo. 

”Det här helt nya tillvägagångssättet för att samtidigt leverera läkemedel till näsan och lungan är extremt lovande. När man kan nå hela luftvägarna i ett andetag förenklas behandlingen av virusinfektioner kraftigt. Användningen av ett torrt pulver minskar också dramatiskt kostnaden genom att eliminera behovet av kylförvaring och hantering av farligt avfall. Det är helt enkelt vettigt att leverera ett torrpulverläkemedel direkt till infektionsstället", säger Dr Orest Lastow, CTO och grundare av Iconovo. 
 
Om ICOone
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och intuitiv användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar.  ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning.