10:49:29 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-07-10 14:30:00

Impala Nordic inleder analysbevakning på ZignSec AB (publ) (“ZignSec” eller”Bolaget”) och har upprättat en analys på Bolaget.

ZignSec är en RegTech-koncern som tillhandahåller en digital KYC, KYB och AML plattform. Plattformen erbjuder lösningar som används av företag som i sin tur kan optimera sina processer för ”onboarding” av såväl bolagskunder som konsumenter. För att främja hållbar tillväxt har ZignSec implementerat kostnadsbesparingar på cirka 14 MSEK per år.
 
Genom en nyligen genomförd företrädesemission har ZignSec säkrat en nettolikvid på cirka 24,1 MSEK. Framtida tillväxt förväntas främst genom att säkra större kundavtal. Impala Nordic prognostiserar att ZignSec minskar sin burn-rate till mellan 2-3 MSEK per kvartal under 2024, med en årlig omsättningstillväxt på cirka 10 %.
 
I Impala Nordics grundscenario förväntas ZignSec nå lönsamhet på EBITDA-nivå år 2026, trots mindre förluster under 2024 och 2025. Starka faktorer inkluderar låg kundtapp, användning av Bolagets lösningar av ledande aktörer som Deutsche Bank, samt det breda utbudet av lösningar som ger en unik konkurrensfördel.

Läs hela analysen här eller via länken nedan:
https://www.impalanordic.se/assets/pdf/bolagsanalyser/bolagsanalys-zign-sec-ab.pdf