16:51:33 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-22 15-10 2024-Q3
2024-10-14 Halvårsutdelning INDERES 0.43
2024-08-13 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-23 15-10 2024-Q1
2024-04-12 Halvårsutdelning INDERES 0.42
2024-04-11 Årsstämma 2024
2024-02-06 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 15-10 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-21 15-10 2023-Q1
2023-04-13 Ordinarie utdelning INDERES 0.82 EUR
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-01 15-10 2022-Q3
2022-08-02 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 15-10 2022-Q1
2022-04-06 Ordinarie utdelning INDERES 0.80 EUR
2022-04-05 Årsstämma 2022
2022-02-01 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Inderes är verksamt inom finansbranschen. Bolaget tillhandahåller en communityplattform för investerare och börsnoterade företag. Via plattformen kan användarna kommunicera med varandra och utbyta investeringstips. Kunderna består av både företag och privatpersoner. Utöver erbjuder bolaget analystjänster och underlag för investeringsbeslut. Störst verksamhet återfinns inom Norden.
2022-11-10 13:00:00

Inderes Oyj
Yhtiötiedote 10.11.2022 klo 14.00

Inderes Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Inderes Oyj:n 10.11.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti lisätä Inderes Oyj:n yhtiöjärjestykseen lisäyksen yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa. Muutos tehdään yhtiöjärjestyksen kohtaan 7 § Yhtiökokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen.

Uusi yhtiöjärjestyksen kohta:

”7 § Yhtiökokouskutsu, yhtiökokouksen paikka ja osallistumistapa

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

Vanha yhtiöjärjestyksen kohta:

”7 § Yhtiökokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.”

Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 7 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 228 122 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.11.2022.

Inderes Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Mikael Rautanen
Toimitusjohtaja
mikael.rautanen@inderes.fi
+358 50 346 0321

Hyväksytty neuvonantaja:
Sisu Partners Oy
Jori-Pekka Rautalahti
jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com
puh. +358 50 382 9323

Juha Karttunen
juha.karttunen@sisupartners.com
puh. +358 40 555 4727

Inderes Oyj lyhyesti:

Inderesin tehtävä on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Yhtiöllä on asiakkaana noin 190 pörssiyhtiötä, jotka haluavat palvella omistajiaan ja sijoittajayhteisöä tarjoamalla parempaa sijoittajaviestintää. Inderesin sijoittajayhteisöön kuuluu yli 75 000 aktiivista osakesijoittamisesta kiinnostunutta jäsentä. Yhtiön yhteiskunnallisena tavoitteena on demokratisoida tieto finanssimarkkinoilla, jotta kaikilla olisi tiedon puolesta yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa ja säästää omaan tulevaisuuteensa. Lue lisää: http://www.group.inderes.fi/