22:06:22 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-10-31 15-10 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-21 15-10 2023-Q1
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-01 15-10 2022-Q3
2022-08-02 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 15-10 2022-Q1
2022-04-06 Ordinarie utdelning INDERES 0.80 EUR
2022-04-05 Årsstämma 2022
2022-02-01 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Inderes är verksamma inom finansbranschen. Bolaget tillhandahåller en communityplattform för investerare och börsnoterade företag. Via plattformen kan användarna kommunicera med varandra och utbyta investeringstips. Kunderna består av både företag och privatpersoner. Utöver erbjuder bolaget analystjänster och underlag för investeringsbeslut. Störst verksamhet återfinns inom Norden.
2022-11-11 07:30:00

Inderes Oyj, Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 11.11.2022 klo 8.30

Sisäpiiritieto: Inderes kiihdyttää kansainvälistymistään ostamalla Financial Hearings- ja Streamfabriken-yhtiöt, yhtiön hallitus päätti yritysostoihin liittyvästä suunnatusta osakeannista

Inderes on tänään allekirjoittanut sopimuksen Svenska Financial Hearings AB:n sekä Streamfabriken AB:n, Streamfabriken Oy:n ja Streamfabrikken AS:n koko osakekantojen ostamisesta. Financial Hearings on markkinajohtaja Ruotsissa pörssiyhtiöiden tulosjulkistuslähetysten toteutuksissa. Streamfabriken toimii Financial Hearingsin tuotantoyhtiönä sekä palvelee muuta asiakaskuntaa online-tapahtumien markkinalla Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Yhtiöt työllistävät yhteensä 23 työntekijää. Ostokohteiden yhteenlaskettu ja yhtiöiden välisellä myynnillä oikaistu liikevaihto oli noin 3,9 miljoonaa euroa ja EBIT-liikevoitto noin 0,9 miljoonaa euroa vuonna 2021. Molemmat yhtiöt ovat nettovelattomia. Yritysostojen myötä Inderesin alusta laajenee kattamaan yli 400 pohjoismaista pörssiyhtiötä.

Ruotsin finanssialalla 30 vuotta toiminut Financial Hearings on toteuttanut yli 10 000 sijoittajatapahtumaa, minkä myötä sille on rakentunut vahva osaaminen sekä verkosto sijoittajaviestinnän kentällä. Yhtiöllä on asiakkaana yli 200 pääasiassa ruotsalaista pörssiyhtiötä, jotka käyttävät sen palveluita tulosjulkistusten, yhtiökokousten ja pääomamarkkinapäivien toteutukseen.

Streamfabriken on online-tapahtumien laadukkaaseen tekniseen toteutukseen erikoistunut tuotantoyhtiö, joka toimii Ruotsissa samassa toimipisteessä ja tiiviissä yhteistyössä Financial Hearingsin kanssa. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa neljä työntekijää sekä Norjaan hiljattain perustettu yhtiö. Yhtiöt ovat käyttäneet lähetyksissään jo vuosien ajan Inderesin kehittämää Videosync-ohjelmistoalustaa.

”Financial Hearings ja Streamfabriken ovat tehneet Ruotsissa sen, mitä Inderes ja tytäryhtiömme Flik ovat tehneet Suomessa: demokratisoineet tiedon tuomalla pörssiyhtiöiden sijoittajatapahtumat kaikkien sijoittajien ulottuville. On kunnia päästä jatkamaan yhtiöitä, joita on vuosikymmenten ajan rakennettu pitkäjänteisesti visiolla palvella avoimesti niin sijoittajia kuin pörssiyhtiöitä”, kommentoi Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanen.

”Financial Hearings toteutti Ruotsin ensimmäisen sijoittajatapahtuman webcast-lähetyksen vuonna 2000, mikä käynnisti uuden aikakauden finanssialalla. Olen ylpeä voidessani siirtää Financial Hearingsin rahoitusalan uudelle yrittäjäsukupolvelle työskenneltyäni 30 vuotta sijoittajatapahtumien parissa. Inderes jakaa kanssamme vision pohjoismaisesta toimijasta ja yhtiöiden arvot ovat yhtenäiset”, kommentoi Financial Hearingsin pääomistaja ja perustaja Per-Erik Holmström.

“Inderes on näyttänyt, että se pystyy tarjoamaan online-tapahtumien tuotantoyhtiölle erinomaiset puitteet kasvaa ja menestyä. Helsingin ja Tukholman tuotantotiimien, omien studioiden sekä omien ohjelmistoalustojen kautta pystymme jatkossa palvelemaan asiakkaita vaativimmissa tapahtumakonsepteissa Pohjoismaissa”, kommentoi Streamfabrikenin toimitusjohtaja ja perustaja Janne Jaakkola.

Inderes on tehnyt vuonna 2019 lähes vastaavan yrityskaupan hankkiessaan Flik Media Groupin. Siten yhtiöllä on vahva ymmärrys ostettavasta kohteesta. Yrityskaupan arvonluonnin arvioidaan perustuvan seuraaviin tekijöihin:

  • Henkilöstö. Financial Hearingsin ja Streamfabrikenin työntekijät pääsevät työskentelemään laajemman palvelutarjooman parissa kansainvälisesti osana kasvavaa yritystä. Inderesin kansainvälistyminen avaa uusia urapolkuja yhtiön työntekijöille.
  • Yhteisö. Järjestelyn jälkeen Inderesillä on vahvempi perusta rakentaa sijoittajayhteisöä Ruotsissa. Lisäksi kaupan jälkeen Inderes-alustalle tulee kasvavassa määrin uusia sisältöjä kiinnostavista yhtiöistä.
  • Asiakkaat. Financial Hearingsin asiakkaiden verkkolähetykset kytkeytyvät jatkossa Inderes-alustaan, minkä ansiosta ne tavoittavat entistä laajemman sijoittajayleisön. Yhdessä yhtiöt pystyvät auttamaan asiakkaita laajasti erilaisissa sijoittajaviestinnän tarpeissa. Inderesin nykyasiakkaat kykenevät tavoittamaan laajempia yleisöjä alustan laajentuessa Pohjoismaissa.
  • Osakkeenomistajat. Yrityskaupalla on kolme keskeistä arvonluontimekanismia omistajille. Ensiksi, asiakkuuksien laajentaminen kattamaan korkeamman lisäarvon studiolähetykset tuo lisämyyntipotentiaalia, mistä Inderesillä on näyttöjä jo Suomessa. Suurin osa Financial Hearingsin tapahtumista perustuu tällä hetkellä kustannustehokkaisiin audiocast-lähetyksiin. Toiseksi, Inderesin kehittämillä ohjelmistoratkaisuilla tuotantojen arvoa voidaan kasvattaa ja ulkopuolisia kustannuksia voidaan vähentää. Kolmanneksi, Inderesin sijoittajaviestinnän olennaisimmat toiminnot kattava laaja palvelutarjooma avaa mahdollisuuden palvella asiakkaita laajemmissa kokonaisuuksissa.

Kaupan rakenne

Yritysostojen yhteenlaskettu kauppahinta on 8,2 miljoonaa euroa ja nettovelaton kauppahinta 7,3 miljoonaa euroa. 19 % eli 1,6 miljoonaa euroa kauppahinnasta maksetaan Inderes Oyj:n osakkeilla ja loput 6,6 miljoonaa euroa käteisellä kahdessa erässä. Kauppahinnan suorittamiseksi Inderes Oyj:n hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa myyjille tarjottiin merkittäväksi yhteensä 48 787 Inderesin uusia osakkeita merkintähintaan 31,92 euroa per osake. Merkintähinta määräytyi Inderesin osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin (VWAP) perusteella 29.6–28.9.2022 väliseltä ajanjaksolta. Osakevastikkeeseen sisältyy 12 kuukauden luovutusrajoitus. Käteisvastikkeen toinen erä eli 2,9 miljoonaa euroa maksetaan 14 kuukauden kuluessa allekirjoituksesta, eli helmikuussa 2024. Järjestelyyn ei sisälly lisäkauppahintaa. Inderes rahoitti yrityskaupan käteisvaroillaan, omilla osakkeilla sekä 2 miljoonan euron pankkilainalla.

Suunnatussa osakeannissa annettujen osakkeiden määrä vastaa noin 2,99 prosenttia Inderes Oyj:n kaikista osakkeista ennen osakeantia ja noin 2,90 prosenttia kaikista osakkeista osakeannin jälkeen. Suunnatun osakeannin seurauksena Inderesin osakkeiden kokonaismäärä nousee 1 681 404 osakkeeseen. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 21.11.2022 ja osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 22.11.2022.

Molemmat yrityskaupan kohdeyhtiöt ovat niiden perustajien ja avainhenkilöiden omistamia. Financial Hearingsin toimitusjohtaja Johan Wallinder sekä Streamfabrikenin toimitusjohtaja Janne Jaakkola jatkavat työsuhteessa Inderesillä. Financial Hearingsin perustaja Per-Erik Holmström siirtyy jatkamaan itsenäisesti pörssiyhtiöiden IR-tapahtumien koordinointiin keskittyvää IR Global League -hanketta. Inderes Ruotsin maajohtajana jatkaa Peter Sergel. Yhtiön tarkoituksena on säilyttää Financial Hearings -brändi toistaiseksi.

Kohdeyhtiöiden taloudelliset tiedot, miljoonaa euroa

Vuosi 2020Financial HearingsStreamfabriken-yhtiötYhtiöiden välinen myyntiYhdistetty
Liikevaihto1,61,7-0,52,7
EBIT-liikevoitto0,30,4 0,6
EBIT-%16,2 %21,6 % 22,8 %
Taseen loppusumma0,91,1

Vuosi 2021Financial HearingsStreamfabriken-yhtiötYhtiöiden välinen myyntiYhdistetty
Liikevaihto2,42,3-0,83,9
EBIT-liikevoitto0,50,4 0,9
EBIT-%21,3 %16,0 % 22,6 %
Taseen loppusumma1,41,2

Vuosi 2022 arvioFinancial HearingsStreamfabriken-yhtiötYhtiöiden välinen myyntiYhdistetty
Liikevaihto2,92,0-0,94,0
EBIT-liikevoitto0,70,2 0,9
EBIT-%24,2 %8,2 % 21,5 %

Inderesin kansainvälistymisstrategia etenee

Yritysostojen sekä aiemmin tiedotetun tanskalaisen HC Andersen Capital -kumppanuuden myötä Inderes on luonut perustan pohjoismaisen sijoittajat ja pörssiyhtiöt yhdistävän verkoston luomiseksi. Inderes-alustaan kytkeytyy järjestelyiden jälkeen yli 400 pörssiyhtiöasiakasta pääasiassa Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Samalla yhtiön palvelutarjonta on laajentunut kattamaan olennaisimmat pörssiyhtiöiden tarvitsemat ratkaisut. Näin ollen Inderes on toteuttanut määrätietoisia askeleita listautumisessa kerättyjen pääomien käytön suhteen. Yhtiö suunnittelee järjestävänsä vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla pääomamarkkinapäivän, jossa kerrotaan tarkemmin pohjoismaisesta strategiasta.

Yritysostojen vaikutukset näkymiin

Yritysostoilla ei ole vaikutusta Inderesin taloudelliseen ohjeistukseen vuodelle 2022, vaan Inderes pitää 26.9.2022 päivitetyt liikevaihto- ja EBITA-ohjeistukset ennallaan. Kohdeyhtiöt konsolidoidaan Inderesin tulokseen arviolta marraskuusta 2022 alkaen.

Inderes järjestää tänään klo 14.00 englanninkielisen tiedotustilaisuuden, jota voi seurata osoitteessa https://inderes.videosync.fi/investor-webcast-11-11-2022.

Lisätietoja:
Mikael Rautanen
Toimitusjohtaja
mikael.rautanen@inderes.fi
+358 50 346 0321

Hyväksytty neuvonantaja:
Sisu Partners Oy
Jori-Pekka Rautalahti
jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com
puh. +358 50 382 9323

Juha Karttunen
juha.karttunen@sisupartners.com
puh. +358 40 555 4727

Inderes Oyj lyhyesti:
Inderesin tehtävä on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Yhtiöllä on asiakkaana noin 190 pörssiyhtiötä, jotka haluavat palvella omistajiaan ja sijoittajayhteisöä tarjoamalla parempaa sijoittajaviestintää. Inderesin sijoittajayhteisöön kuuluu yli 75 000 aktiivista osakesijoittamisesta kiinnostunutta jäsentä. Yhtiön yhteiskunnallisena tavoitteena on demokratisoida tieto finanssimarkkinoilla, jotta kaikilla olisi tiedon puolesta yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa ja säästää omaan tulevaisuuteensa. Lue lisää: http://www.group.inderes.fi/