16:50:52 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-10 X-dag ordinarie utdelning IBT B 0.00 SEK
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-09 X-dag ordinarie utdelning IBT B 0.00 SEK
2023-05-08 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-08 Årsstämma 2023
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 X-dag ordinarie utdelning IBT B 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 X-dag ordinarie utdelning IBT B 0.00 SEK
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-02-05 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 X-dag ordinarie utdelning IBT B 0.00 SEK
2020-06-16 Årsstämma 2020
2020-05-11 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning IBT B 0.00 SEK
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-06 Årsstämma 2019
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning IBT B 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-08 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 X-dag ordinarie utdelning IBT B 0.00 SEK
2017-05-04 Årsstämma 2017
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Infant Bacterial Therapeutics, även kända under förkortningen IBT, är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel för att behandla och förhindra att barn får vanligt förekommande åkommor och sjukdomar som uppkommer vid tidig födsel. Vanligt förekommande är att störningar kan förekomma inom utvecklingen av mikroorganismer som mikrobiom. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
2024-05-08 18:11:00

På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 8 maj 2024 beslutades bland annat följande:

 • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 • att ingen utdelning lämnas,
 • beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,
 • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter,
 • att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 340 000 kronor, samt en oförändrad extra ersättning för arbetet som arbetande styrelseordförande om 400 000 kronor, och till övriga i bolaget ej anställda ledamöter med 170 000 kronor vardera,
 • att arvode till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 44 000 kronor till ordföranden och 22 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i utskottet,
 • att arvode till ledamöter i det nyinrättade revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i utskottet,
 • att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
 • omval av styrelseledamöterna Margareta Hagman, Eva Idén, Anthon Jahreskog, Kristina Sjöblom Nygren och Peter Rothschild,
 • omval av Peter Rothschild som styrelseordförande,
 • omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB,
 • om utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag,
 • godkännande av styrelsens ersättningsrapport,
 • bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, samt
 • införande av ett incitamentsprogram för bolagets anställda och nyckelpersoner verksamma på konsultbasis genom utgivande av högst 165 000 teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 165 000 B-aktier i bolaget under perioden 1 juni 2027 till och med 30 september 2027 till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella prislista under tio handelsdagar före den 8 maj 2024.