00:42:30 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Initiator Pharma är verksamma inom bioteknik. Idag innehas störst affärsinriktning mot utveckling av läkemedelskandidater som används vid behandling av erektil dysfunktion hos män. Bolaget har för tillfället läkemedel ute på marknaden för patienter som inte svarar på PDE5i läkemedel. Initiator Pharma kom till via en spin-off från Saniona och har idag sitt huvudkontor i Åbyhøj.

Kalender

2023-12-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-25 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2020-05-22 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-01 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2022-07-05 11:35:00

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i företrädesemissionen vars teckningstid avslutades den 30 juni 2022 (“Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 2 264 182 aktier, motsvarande cirka 41,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter (inkl. teckningsförbindelser). Härutöver tecknades 44 683 aktier, motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt uppgick teckningen (inkl. teckningsförbindelser) till cirka 42,3 procent av Företrädesemissionen. Således kommer garantiåtagande om 3 154 561 aktier, motsvarande cirka 57,7 procent av Företrädesemissionen, att aktiveras. Initiator Pharma kommer att tillföras cirka 41 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 5 juli 2022.

Den 31 maj 2022, meddelade Initiator Pharma att styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 18 maj 2022, beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 41 MSEK.

Emissionslikviden kommer att säkerställa långsiktig finansiering till tidigt 2024, vilket möjliggör för Initiator Pharma att avancera samtliga kliniska program i enlighet med fastställda planer och prioriteter. Kapitalet kommer också att stödja Initiators affärsstrategi att identifiera attraktiva men undervärderade tillgångar i kliniskt skede och främja dessa genom kostnadseffektiva kliniska prövningar för att leverera viktiga brytpunkter i indikationer med betydande otillfredsställda medicinska behov inom ledningsgruppens expertområden.

Teckning och tilldelning
Utfallet visar att 2 264 182 aktier, motsvarande cirka 41,4 procent av Företrädesemissionen tecknades av med stöd av teckningsrätter (inkl. teckningsförbindelser). Därutöver har teckning av 44 683 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen, erhållits. Totalt motsvarar teckningen cirka 42,3 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer emissionsgarantier om 3 154 561 aktier, motsvarande cirka 57,7 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Initiator Pharma tillförs cirka 41 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader om cirka 6.8 MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 4,5 MSEK).

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som publicerades av Bolaget den 13 juni 2022. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 5 juli 2022, till dem som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrättigheter. Tilldelade aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska betalas enligt anvisningarna i avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital
När Företrädesemissionen har registrerats hos Erhvervsstyrelsen kommer Initiator Pharmas aktiekapital att ha ökat med 573 659,73 DKK. Vid beaktande av effekten av den riktade emissionen om nominellt 34 999 965 som offentliggjordes tidigare idag kommer aktiekapitalet att öka från 4 924 338,4 DKK till 5 497 998,13 DKK och det totala antalet aktier kommer att öka med 5 463 426, från 46 898 461 till 52 361 887. Företrädesemissionen innebär en utspädning om cirka 10,5 procent av röster och kapital för aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen (bortsett från den ovan nämnda riktade emissionen).

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (Sw. BTA) kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market tills Företrädesemissionen har registrerats hos Erhvervsstyrelsen. Registreringen beräknas ske i mitten av juli 2022.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Initiator Pharma anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har försett Bolaget med rådgivning avseende kommunikation. Mazanti-Andersen har agerat dansk juridisk rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta: 
Sedermera Corporate Finance AB 
Telefon: +46 40 - 615 14 10 
E-post: cf@sedermera.se 
www.sedermera.se