01:18:02 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-05-10 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-25 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2020-05-22 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-01 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Initiator Pharma är verksamma inom bioteknik. Idag innehas störst affärsinriktning mot utveckling av läkemedelskandidater som används vid behandling av erektil dysfunktion hos män. Bolaget har för tillfället läkemedel under testning i klinisk fas för patienter som inte svarar på PDE5i läkemedel. Initiator Pharma kom till via en spin-off från Saniona och har idag sitt huvudkontor i Åbyhøj.
2022-02-18 08:30:00

Höjdpunkter i verksamheten under Q4 2021

  • Den 1 oktober publicerades resultatet av det långsiktiga incitamentsprogrammet (”LTI2021”)
  • Den 8 oktober tillkännagavs det villkorade godkännandet för notering på Nasdaq First North Growth Market
  • Den 18 oktober tillkännagavs att en CTA för en fas 1-studie rörande bedömning av smärtreducerande effekter med IP2015 hade lämnats in
  • Den 25 oktober inleddes handeln med Initiator Pharmas aktier på Nasdaq First North Growth Market
  • Den 25 november tillkännagavs godkännandet av CTA för en fas 1-studie rörande bedömning av smärtreducerande effekter med IP2015
  • Den 25 december tillkännagavs en uppdatering av de kliniska programmen

Höjdpunkter i verksamheten efter denna redovisningsperiod

  • Den 20 januari tillkännagavs den första doseringen av friska frivilliga personer i fas 1-studien rörande bedömning av smärtreducerande effekter med IP2015

Finansiella höjdpunkter

Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)
Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)
Rörelseförlust, EBIT var TDKK -7 280 (-2 069)
Resultat per aktie var -0,32 DKK (-0,01)
Helåret (2021-01-01 – 2021-12-31)
Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)
Rörelseförlust, EBIT var TDKK -23 072 (-10 531)
Resultat per aktie var -0,48 DKK (-0,31)
Likvida medel: 34 346 TDKK (13 504)
Soliditet: 65 % (92 %)

Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

Länk till hela rapporten
https://www.initiatorpharma.com/en/investors/reports-and-presentations/