03:37:34 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-25 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-22 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-01 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Initiator Pharma är verksamma inom bioteknik. Idag innehas störst affärsinriktning mot utveckling av läkemedelskandidater som används vid behandling av erektil dysfunktion hos män. Bolaget har för tillfället läkemedel ute på marknaden för patienter som inte svarar på PDE5i läkemedel. Initiator Pharma kom till via en spin-off från Saniona och har idag sitt huvudkontor i Åbyhøj.
2023-02-17 08:30:00

Höjdpunkter under fjärde kvartalet 2022

  • Den 4 oktober offentliggjorde Bolaget utfallet av incitamentsprogrammet "LTI2022" som godkändes av årsstämman den 24 maj 2022.
  • Den 4 november gav Bolaget en uppdatering om sina kliniska program.
  • Den 20 december startade Bolaget en fas 1-farmakokinetikstudie för nya IP2015-formuleringar.
  • Den 23 december meddelade Bolaget att det beslutat att inte utnyttja optionen på en läkemedelskandidat inom en icke tilkännegiven smärtindikation.

Höjdpunkter efter denna rapportperiod

  • Inget att rapportera.

Finansiella höjdpunkter

Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TDKK
Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -6 477 TDKK (-7 280)
Resultat per aktie uppgick till DKK -0.06 (-0.11)
Likvida medel: 39 112 TDKK (34 346)
Soliditet: 72% (92%)
Helåret (2022-01-01 – 2022-12-31)
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TDKK
Rörelseresultatet uppgick till -41 740 TDKK (-23 072)
Resultat per aktie uppgick till DKK -0.73 (-0.60)

Styrelsen för Initiator Pharma har beslutat att delårsrapporter endast kommer att publiceras på engelska.

Länk till hela rapporten
https://www.initiatorpharma.com/en/investors/reports-and-presentations/