15:46:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Initiator Pharma är verksamma inom bioteknik. Idag innehas störst affärsinriktning mot utveckling av läkemedelskandidater som används vid behandling av erektil dysfunktion hos män. Bolaget har för tillfället läkemedel ute på marknaden för patienter som inte svarar på PDE5i läkemedel. Initiator Pharma kom till via en spin-off från Saniona och har idag sitt huvudkontor i Åbyhøj.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-25 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-22 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-01 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017

Prenumeration

2022-08-26 08:30:00

Höjdpunkter under andra kvartalet 2022

  • Den 5 april meddelade Bolaget att man har tecknat ett exklusivt optionsavtal för en läkemedelskandidat i fas 2/3 inom en icke tillkännagiven smärtindikation.
  • Den 13 april föreslog styrelsen en riktad nyemission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 61 MSEK för att finansiera bolagets kliniska program in i början av 2024. Den riktade nyemissionen godkändes av en extra bolagsstämma den18 maj och den 31 maj beslutade styrelsen att genomföra den fullt garanterade företrädesemissionen.
  • Den 23 maj meddelade Bolaget positiva effektdata i IPTN2021-programmets fas 1-studie för att utvärdera smärtreducerande effekter.
  • Den 22 juni offentliggjorde Bolaget emission av nya aktier, återköp av aktier och försäljning av aktier i samband med långsiktigt incitamentsprogram för 2021.

Höjdpunkter efter denna rapportperiod

  • Den 5 juli offentliggjorde Bolaget utfallet av den fullt garanterade företrädesemissionen om 41 MSEK. Cirka 42,3 procent av emissionen tecknades och resten täcktes av garantiåtaganden.
  • Den 5 juli meddelade Bolaget att man genomfört en riktad nyemission om 2,5 MSEK till en aktiekurs om 7,50 SEK till en strategisk rådgivare till bolaget.
  • Den 22 juli offentliggjorde Bolaget att man genomfört ett aktieåterköpsprogram om 24 000 aktier i samband med det långsiktiga incitamentsprogrammet LTI2021

Finansiella höjdpunkter

Andra kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30)
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TDKK
Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -13 499 TDKK (-4 944)
Resultat per aktie uppgick till DKK -0.29 (-0.15)
Resultat per aktie, fullt utspädd, uppgick till DKK -0.26 (-0.14)
Likvida medel: 29 468 TDKK (31 099)
Soliditet: 52% (89%)
Första sex månaderna (2022-01-01 – 2022-06-30)
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TDKK
Rörelseresultatet uppgick till -28 574 TDKK (-6 736)
Resultat per aktie uppgick till DKK -0.62 (-0.20)
Resultat per aktie, fullt utspädd, uppgick till DKK -0.55 (-0.19)

Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

Styrelsen för Initiator Pharma har beslutat att delårsrapporter endast kommer att publiceras på engelska.

Länk till hela rapporten
https://www.initiatorpharma.com/en/investors/reports-and-presentations/