22:22:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Initiator Pharma är verksamma inom bioteknik. Idag innehas störst affärsinriktning mot utveckling av läkemedelskandidater som används vid behandling av erektil dysfunktion hos män. Bolaget har för tillfället läkemedel ute på marknaden för patienter som inte svarar på PDE5i läkemedel. Initiator Pharma kom till via en spin-off från Saniona och har idag sitt huvudkontor i Åbyhøj.

Kalender

2023-12-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-25 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2020-05-22 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-01 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2022-05-06 08:30:00

Höjdpunkter under första kvartalet 2022

  • Den 20 januari tillkännagavs inledandet av dosering i IPTN2021-programmet Fas 1 för att bedöma smärtlindrande effekter hos friska frivilliga.
  • Den 22 mars meddelades att införandet av försökspersoner i fas 1-studien IPTN2021 hade slutförts.

Höjdpunkter efter denna rapportperiod

  • Den 5 april meddelade Bolaget att det har undertecknat ett optionsavtal för en fas 2/3 färdig läkemedelskandidat för en icke tillkännagiven smärtindikation.
  • Den 13 april föreslog styrelsen en riktad nyemission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 61 MSEK för att finansiera sina kliniska program till början av 2024.

Finansiella höjdpunkter

Första kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31)
Nettoomsättningen var TDKK 0 (0)
Rörelseförlust, EBIT var TDKK -15 075 (-1 792)
Resultat per aktie var DKK –0. 35 (-0. 07)
Resultat per aktie, fullt utspädd, var DKK –0. 31 (-0. 06)
Likvida medel: TDKK 26 352 (34 346)
Soliditet: 65% (92%)

Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

Bestyrelsen i Initiator Pharma har beslutat att framtida delårsrapporter endast kommer att publiceras på engelska.

Länk till hela rapporten
https://www.initiatorpharma.com/en/investors/reports-and-presentations/