05:49:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-05-10 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-25 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2020-05-22 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-01 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 X-dag ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Initiator Pharma är verksamma inom bioteknik. Idag innehas störst affärsinriktning mot utveckling av läkemedelskandidater som används vid behandling av erektil dysfunktion hos män. Bolaget har för tillfället läkemedel under testning i klinisk fas för patienter som inte svarar på PDE5i läkemedel. Initiator Pharma kom till via en spin-off från Saniona och har idag sitt huvudkontor i Åbyhøj.
2023-06-05 07:25:00

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikföretag som utvecklar innovativa läkemedel inriktade mot viktiga ouppfyllda medicinska behov i det centrala och perifera nervsystemet, meddelade idag positiva, statistiskt signifikanta och dosberoende kliniska observationer relaterade till effekt vid erektil dysfunktion (ED), samt att inga allvarliga eller kritiska biverkningar obeserverats i den kliniska fas IIa-studien med IP2018 hos patienter med mild till måttlig ED.

”Det är med stor tillfredsställelse som vi har erhållit kliniskt relevanta och statistiskt signifikanta data i denna studie där vi för första gången behandlar patienter med depression och erektil dysfunktion. Jag är glad över att vi har observerat en tydlig effekt kopplad till administrering, inklusive en tydlig dosresponseffekt, av vår produkt IP2018. Det finns ett tydligt ouppfyllt medicinskt behov inom psykogen ED och dessa resultat lägger grunden för vidare utveckling av IP2018 i denna patientpopulation. Det är en betydande milstolpe för Initiator Pharma och ett stort steg framåt i vårt arbete för att utveckla effektiva och säkra behandlingsalternativ för sexuell dysfunktion ”, säger Claus Elsborg Olesen, vd för Initiator Pharma.

Fas IIa-studien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 3-vägs crossover-studie som utvärderar effekt och säkerhet av en låg och en hög dos av IP2018, såväl som placebo, hos unga, deprimerade patienter som lider av erektil dysfunktion. Det primära syftet med denna studie var att undersöka effekterna av IP2018 på penisstyvhet och tumescens med hjälp av visuellt sexuellt stimuleringstest. 24 patienter med mild till måttlig depression och erektil dysfunktion deltog i studien. Den högsta dosen av IP2018 vid oral engångsdosering ökade penistumescens (p=0,04) och varaktighet av stelhet (p=0,025) på ett statistiskt signifikant sätt, tillräckligt för samlag. Effekten av IP2018 på erektil funktion var dosberoende. Studien visade lovande, kliniskt relevanta effektdata relaterade till ED vilket stödjer ett nytt behandlingsparadigm för detta patientsegment. Dessutom rapporterades inga allvarliga säkerhetsobservationer. Huvudvärk och gastrointestinala biverkningar av mild karaktär var de vanligaste biverkningarna.

IP2018 är utvecklad för behandling av psykogen erektil dysfunktion (ED), vilket är oförmågan att uppnå eller bibehålla en erektion under samlag på grund av psykologiska faktorer. Upp till 68 % av patienterna som genomgår behandling av depressiv sjukdom lider också av sexuell dysfunktion. Patientsegmentet representerar således ett tydligt ouppfyllt medicinskt behov. IP2018 har potential att hjälpa dessa patienter och avsevärt öka deras livskvalitet. Dessutom breddar IP2018 inriktningen på Initiator Pharmas pipeline, som omfattar first-in-class behandlingar för psykogen och organisk ED, IP2018 respektive pudafensin (IP2015).