15:09:22 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-05-10 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-25 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2020-05-22 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-01 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Initiator Pharma är verksamma inom bioteknik. Idag innehas störst affärsinriktning mot utveckling av läkemedelskandidater som används vid behandling av erektil dysfunktion hos män. Bolaget har för tillfället läkemedel under testning i klinisk fas för patienter som inte svarar på PDE5i läkemedel. Initiator Pharma kom till via en spin-off från Saniona och har idag sitt huvudkontor i Åbyhøj.
2022-05-23 01:53:00

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag att analysen av den första dataavläsningen har erhållits i IPTN2021-programmets kliniska fas I-studie i friska försökspersoner doserade med läkemedelssubstansen IP2015 och som utsatts för inducerad smärta (capsaicin).

Initiator Pharma har erhållit toplineresultat från fas I-studien och de första statistiska utvärderingarna har genomförts. Studien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie i 24 friska manliga försökspersoner och utvärderar effekterna på smärtmått (hyperalgesi, allodyni och försökspersonernas smärtklassificering) av singeldoser av IP2015, pregabalin som aktiv kontroll samt placebo. Smärtan inducerades med intradermalt capsaicin. IP2015 visade en statistisk signifikant effekt på allodyni (p=0,049) och visade en dosberoende effekt på de utvärderade smärtparametrarna. Pregabalin (p=0,083) och IP2015 (p=0,051) tenderade att minska hyperalgesi, även om effekten på hyperalgesi inte var statistiskt signifikant jämfört med de som erhållit placebo. Inga oväntade biverkningar rapporterades i studien. Ytterligare dataanalys pågår. En slutlig rapport förväntas under tredje kvartalet 2022 och bolaget avser då att uppdatera marknaden med ytterligare information efter djupare analys av resultaten.

"I denna explorativa singeldos-studie har läkemedelssubstansen IP2015 visat lovande kliniskt relevant effekt på smärta som korrelerar väl med och konfirmerar resultaten från våra prekliniska smärtmodeller. De initiala resultaten från den här studien är lovande för fortsatt utvecklingen av IP2015 inom neuropatisk smärta", säger Ulf Simonsen, Chief Scientific Officer på Initiator Pharma.

”Det är mycket glädjande att vi har erhållit de första kliniskt relevanta och smärtrelaterade resultaten avseende effekt från den här studien i friska frivilliga. Vi ser fram emot att slutföra analysen av hela datapaketet under de kommande månaderna och vi är mycket entusiastiska över dessa första resultat som vi nu erhållit. Dessa data stöder vår tro på IP2015 som en potentiell ny behandling av neuropatisk smärta. Eftersom nuvarande standardbehandling ofta är kopplad till allvarliga biverkningar och begränsad effekt finns det utan tvekan ett betydande medicinskt behov av förbättrad behandling för patienter med neuropatisk smärta. Vi är således inte bara stärkta av de kliniska data på smärtlindring vi har sett i dessa toplineresultat – vi är också mycket nöjda över att endast milda biverkningar observerats i studien”, säger Claus Elsborg Olesen, VD på Initiator Pharma A/S

IP2015 är en monoaminåterupptagshämmare, som företrädesvis hämmar dopaminåterupptag följt av serotoninupptag, och med markant mindre effekt på noradrenalinupptag in vivo. IP2015 är också under klinisk utveckling för behandling av erektil dysfunktion. Pregabalin rekommenderas för närvarande som förstahandsbehandling mot ett antal neuropatiska smärtindikationer och binder till en subenhet (α2δ-subenhet) av spänningsstyrda kalciumkanaler och minskar presynaptisk frisättning av neurotransmittorer.