05:41:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Initiator Pharma är verksamma inom bioteknik. Idag innehas störst affärsinriktning mot utveckling av läkemedelskandidater som används vid behandling av erektil dysfunktion hos män. Bolaget har för tillfället läkemedel ute på marknaden för patienter som inte svarar på PDE5i läkemedel. Initiator Pharma kom till via en spin-off från Saniona och har idag sitt huvudkontor i Åbyhøj.

Kalender

2023-12-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-25 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2020-05-22 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-01 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2022-04-05 09:10:00

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag att bolaget har tecknat ett exklusivt optionsavtal för en läkemedelskandidat i fas 2/3 inom en icke tillkännagiven smärtindikation.

Initiator Pharma avser att fortsätta arbeta med utvärderingen av läkemedelskandidaten. En viktig del av arbetet är att ta fram en klinisk och regulatorisk utvecklingsplan som kan genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och som uppfyller målproduktprofilen för den icke tillkännagivna smärtindikationen. Tack vare tidigare genomförda kliniska studier, som visat på explorativ klinisk effekt inom den valda indikationen, har risken i läkemedelskandidaten reducerats väsentligt. Initiator Pharma kommer att lämna mer information om läkemedelskandidaten och utvecklingen efter att utvärderingen har slutförts under optionsperioden som varar fram till den 31 december 2022.

"Jag är verkligen glad över att ha säkrat ett exklusivt optionsavtal för den här läkemedelskandidaten. Den riktar sig mot ett smärtområde med stort medicinskt behov och ger oss en unik möjlighet att utöka vår pipeline med en klinisk tillgång i sen fas. Optionen kommer inte minska vårt fokus på att slutföra den pågående kliniska utvecklingen av våra program IPED2015 och IP2018. Vårt IPTN2021-program utvecklas enligt plan och vi förväntar oss de första resultaten för den pågående Pain Challenge-studien någon gång under andra kvartalet 2022. Den här tillgången matchar och kompletterar Initiators nuvarande pågående kliniska verksamheter mycket väl, och stärker oss i vår ambition att rikta in oss på CNS-området inom ett brett spektrum av indikationer” säger Initiator Pharmas vd, Claus Elsborg Olesen.

Smärttillgången passar väl in i Initiator Pharmas affärsstrategi att skapa bolags- och aktieägarvärde genom att utveckla attraktiva läkemedelskandidater på ett kostnadseffektivt sätt.

Det exklusiva optionsavtalet innehåller inga upfront-betalningar eller initiala milstolpsbetalningar. Om Initiator Pharma väljer att utnyttja optionen utfaller en betalning vid signering, samt två sena utvecklingsmilstolpar vid; i) positiva fas 3-resultat och ii) marknadsgodkännande. Därutöver tillkommer endast en låg ensiffrig procentandel på Initiator Pharmas intäkter på tillgången.