15:44:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Initiator Pharma är verksamma inom bioteknik. Idag innehas störst affärsinriktning mot utveckling av läkemedelskandidater som används vid behandling av erektil dysfunktion hos män. Bolaget har för tillfället läkemedel ute på marknaden för patienter som inte svarar på PDE5i läkemedel. Initiator Pharma kom till via en spin-off från Saniona och har idag sitt huvudkontor i Åbyhøj.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-25 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-22 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-01 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Ordinarie utdelning INIT 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017

Prenumeration

2022-10-04 08:50:00

Vid Initiator Pharmas årsstämma den 24 maj 2022 godkändes två långsiktiga incitamentsprogram (”LTI2022”), ett för ledningen och nyckelpersoner i bolaget, och ett för styrelsemedlemmar.

LTI2022 för ledning och nyckelpersoner:
Enligt detta program bemyndigas styrelsen att låta deltagare i programmet förvärva upp till 110 000 stamaktier till rådande marknadspris (”investeringsaktier”) fram till den 30 september 2022, varvid varje investeringsaktie ger rätten att teckna 1 ny aktie till nominellt värde vid nästa årsstämma förutsatt att den som äger investeringsaktien fortfarande kvarstår i bolaget vid den tidpunkten (”matchande aktie”). Varje investeringsaktie ger också rätten att teckna mellan 0 och 5 nya aktier till nominellt värde under 30 handelsdagar efter den 31 december 2024, bestämt av Initiator Pharmas kursutveckling under perioden mellan 24 maj 2022 och 31 december 2024. Den maximala potentiella utspädningen enligt det godkända programmet är 660 000 aktier, vilket motsvarar cirka 1,2% av för närvarande emitterat antal aktier.

Styrelsen har beslutat att tilldela totalt högst 110 000 aktier som kan förvärvas genom detta program, vilket motsvarar en potentiell utspädning med 660 000 aktier och ca. 1,2% av för närvarande emitterat antal aktier. Vid slutet av den tillåtna investeringsperioden har det maximala antalet aktier förvärvats i marknaden.

LTI2022 för styrelsemedlemmar:
Enligt detta program bemyndigas styrelsen att låta deltagare i programmet förvärva upp till 31 000 stamaktier till rådande marknadspris (”investeringsaktier”) fram till den 30 september 2022, varvid varje investeringsaktie ger rätten att förvärva 1 ny aktie från bolaget till nominellt värde vid nästa årsstämma förutsatt att den som äger investeringsaktien fortfarande kvarstår i bolaget vid den tidpunkten (”matchande aktie”). Varje investeringsaktie ger också rätten att förvärva mellan 0 och 5 nya aktier från bolaget till nominellt värde under 30 handelsdagar efter den 31 december 2024, bestämt av Initiator Pharmas kursutveckling under perioden mellan 24 maj 2022 och 31 december 2024. Den maximala potentiella utspädningen enligt det godkända programmet är 186 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,3% av för närvarande emitterat antal aktier.

Styrelsen har beslutat att tilldela totalt högst 31 000 aktier som kan förvärvas genom detta program, vilket motsvarar en potentiell utspädning med 186 000 aktier och ca. 0,3% av för närvarande emitterat antal aktier. Vid slutet av den tillåtna investeringsperioden har 19 500 aktier förvärvats på marknaden, motsvarande en potentiell utspädning med 117 000 aktier och ca. 0,2% av för närvarande emitterat antal aktier.

I tabellen nedan presenteras en översikt över aktier och warranter som innehas av styrelsen, ledningen och nyckelpersoner i bolaget. Översikten omfattar warranter från incitamentsprogrammen för 2020, 2021 respektive 202.

AktieägareTjänsteställningAktierWarranter


Totalt Aktier och warranter% vid full utspädning202020212022Totalt

Magnus PerssonStyrelseledamot256 68660 78850 00015 000125 788382 4740,70%
Henrik MoltkeStyrelseledamot127 10626 05235 00042 000103 052230 1580,42%
Peter HolmStyrelseledamot-------
Annette ColinStyrelseledamot17 000-35 00018 00053 00070 0000,13%
Gunilla EkströmStyrelseledamot7 000--42 00042 00049 0000,09%
Totalt styrelsen407 79286 840120 000117 000323 840731 6321,35%
Claus OlesenCEO och styrelsesledamot1 072 43882 497300 000210 000592 4971 664 9353,06%
Övrig ledning och nyckelpersoner2 891 600264 859330 000450 0001 044 8593 936 4597,25%
Totalt ledning och nyckelpersoner3 964 038347 356630 000660 0001 637 3565 601 39410,31%
Totalt styrelse, ledning och nyckelpersoner4 371 830434 196750 000777 0001 961 1966 333 02611,66%