00:38:47 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-07 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Intellego Technologies är verksamt inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av osynligt ultraviolett ljus. Bläcket ändrar färg baserat på exponering för ultraviolett bestrålning eller specifika ämnen. Produkterna används primärt av OEM-tillverkare och används i branschapplikationer runt om i världen. Intellego Technologies grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2022-08-25 08:30:00

Sammanfattning av perioden 1 april till 30 juni

 • Ökad omsättning med över 300 procent jämfört med samma period föregående år
 • Lansering av härdningsdosimeter vilken beräknas bidra stort till försäljningen
 • Bolaget förvärvar Daro Group i UK, innebär likviditetstillskott med uppemot 10 MSEK i Q3
 • Utfall från TO1 tillför bolaget cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader under Q3


 • Periodens nettoomsättning uppgick till 8 794 (2 173) TSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 640 (-857) TSEK
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,05) TSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4 181 (-1 991) TSEK

Hela kvartalsrapporten finns på: https://intellego-technologies.com/rapporter/

Tillväxten är tillbaka
Under andra kvartalet lyckades vi höja omsättningen som ett resultat av vårt expansionsarbete. Vi förvärvade nyligen Daro Group vilket kommer att hjälpa oss i vårt expansionsarbete framåt. Förvärvet innebär att Intellego får en stark position på UK-marknaden, det ger även ökade affärsmöjligheter då Intellego kommer att introducera Daros produktportfölj på den globala marknaden. Daro har både bra försäljning, nätverk inom vattendesinfektion, den största marknadsandelen för UVC-desinfektion. Daro har dessutom en intressant portfölj av utvecklingsprojekt vilket vi tror kommer att expandera marknaden ytterligare. Samtidigt som Intellegos försäljning ökar, utvecklas våra LOI-projekt i positiv riktning. Vi upprepar vår bedömning att åtminstone ett par av av dem kommer att realiseras under 2022. Ju större projekten är, desto längre tid tar det oftast innan marknadsintroduktionen kan göras, vilket framför allt gäller stora bolag med många olika beslutsfattare involverade. Med detta som bakgrund förväntar sig Intellego att uppvisa en väsentlig tillväxt under 2022.

Förutom den ökade omsättningen så ser vi att vår förlust minskas och under detta kvartal belastades den av engångskostnader gällande M&A-kostnader i EU och Asien om ca 700 000 SEK. Den förlust som är exkluderat M&A-kostnaderna är på grund av expansionen som Intellego gör geografiskt och produktmässigt och vi ser goda möjligheter att expandera i en snabb och ansvarsfull takt. Vi ser också att vårt kassaflöde utvecklas åt rätt håll och koncernen ser goda möjligheter att bli kassaflödespositivt under senare delen av 2022.

LOIer sammanfattning:

 • HAI Solutions: Pågående förhandling
 • E47/Fahsal: Pågående förhandling
 • Hortikultur: Pågående förhandlingar
 • Härdning UVC: Prototyp levererad till kund och testad med positiva resultat. Beräknas vara klar senare under 2022
 • Härdning UVA med Heraeus: Utveckling pågår
 • UVB indikator: Utveckling pågår
 • UVA, 395nm indikator med E.Vila: Utvärdering och produktutveckling pågår
 • Ushio och 222nm dosimeter: Lansering gjord med positiv feedback från marknaden. Regelverket för 222nm håller på att förändras vilket förhoppningsvis sker under slutet av 2022 vilket beräknas öppna upp marknaden för 222nm och då öka implementeringen av 222nm ljuskällor och 222nm dosimetrar.

Då marknaden är ständigt i rörelse och baserat på ovan tittar Intellego på hur bolagets resurser kan användas optimalt. Vi ser nu ett växande intresse från marknader utanför desinfektion vilket innebär att bolaget kommer att allokera nödvändiga resurser till dem vilket kan medföra förändringar både kostnadsmässigt och personalmässigt.

UVC-desinfektion
Den löpande försäljningen fortsätter i rätt riktning men marknaden förändras ständigt och bolaget anpassar kontinuerligt utbudet efter vad marknaden efterfrågar och utvärderar hur Intellego kan stärka upp positionen på marknaden.

UV-härdning
Marknaden för UV-härdning är etablerad globalt och Intellego har både fått positiv återkoppling från olika aktörer samt påbörjat försäljningen av färdiga produkter. Som ett exempel på hur stor marknaden är kan man ta mobiltelefoner vilka vanligtvis produceras med hjälp av UV-härdningsteknik. För att säkerställa att produktionen sker korrekt kan Intellegos dosimetrar användas. Samma sak gäller för många medicintekniska produkter där kontroll och kvalitetsaspekten är ännu viktigare.

UV-indikatorerna för konsumentbruk
Bolaget förhandlar med E47/Fahsal gällande ett potentiellt kommersiellt avtal.

Stockholm 25 augusti 2022
Claes Lindahl, vd Intellego