19:10:37 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-07 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Intellego Technologies är verksamt inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av osynligt ultraviolett ljus. Bläcket ändrar färg baserat på exponering för ultraviolett bestrålning eller specifika ämnen. Produkterna används primärt av OEM-tillverkare och används i branschapplikationer runt om i världen. Intellego Technologies grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-10-25 08:30:00

Sammanfattning av perioden 1 juli till 31 september 2023

  • Ökad vinst och försäljning
  • Positivt kassaflöde


  • Periodens nettoomsättning uppgick till 43 380 (21 912) TSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 12 307 (-601) TSEK
  • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,47 (-0,03) TSEK
  • Periodens kassaflöde uppgick till 5 761 (-3 963) TSEK

Hela kvartalsrapporten finns på: https://intellego-technologies.com/rapporter/

Nu lägger vi grunden för miljardomsättning de kommande åren

Intellegos tillväxtresa fortsätter under Q3 och kommande kvartal. Det är ett resultat av ett långsiktigt arbete vi genomför tillsammans med våra kunder och partners. Fokus är att tillsammans tillverka de bästa produkterna på marknaden i respektive produktkategori samtidigt som vi har en snabb och effektiv utvecklingsprocess som snabbt kan svara på marknadens behov. Ett bevis på framgång är att vi slår både omsättnings- och resultatrekord under kvartalet. Omsättningen kommer in något lägre än beräknat under Q3 vilket var ett resultat av att vissa leveranser inte hann göras under Q3. Effekten kommer istället ske i Q4 där vi också ser att rörelsemarginalen ökar.

Daro Group som ingår i koncernen sedan förra året levererar fina resultat och redan nu kan det fastslås att Daro Group kommer uppvisa en tillväxt som är över 15 %, under 2024, samtidigt som deras bruttomarginal fortsätter att stiga. Den ökade tillväxten överstiger de tillväxtmål som Daro och Intellego satt upp. En stor del av tillväxten och de förbättrade marginalerna är Daro Groups ökade fokus på Special Ligthning (ljusutrustning till t. ex. sjukhus och fängelser) och vattendesinfektion. I och med den ökande tillväxten och försäljningen kommer Daro Group behöva göra investeringar under 2023 vilka kommer lägga grunden för den långsiktiga affären, men också ökande kostnader för Daro under 2023. Vi är stärkta i att förvärvet av Daro har alla möjligheter att överträffa våra förväntningar och bidra till en ökande omsättning och vinst framåt.

Inbetalningar från kundfodringar förväntas ökas under Q4 där Intellego redan nu har säkrat inbetalningar om ca 40MSEK. Samtidigt ser vi goda möjligheter att nå upp till 80MSEK i inbetalningar under perioden. Marknaden svarar väl på vårt produkterbjudande och vi ser goda möjligheter att överträffa de tidigare kommunicerade finansiella målen för helåret. Intellego börjar få större och internationella investerare och kommer att anpassa vår kommunikation efter det. Exempel är att tillkommande LOI projekt inte kommer att kommuniceras förrän de projekten blir till konkreta kommersiella avtal. Mindre ordar kommer inte heller att kommuniceras utan fokuset i kommande kommunikation kommer att vara signifikanta större händelser och kvartalsrapporter. De befintliga LOI projekten kommer Bolaget att uppdatera marknaden vid väsentliga uppdateringar exempelvis när ett kommersiellt avtal signeras.

Intellego kommer att möta den kraftiga tillväxt vi ser framför oss genom att fortsätta att expandera organisation och strukturen. Bolaget kommer att investera i den interna organisationen och tillsätta ett antal nya nyckelroller vilket också kommer medföra ökande kostnader för bolaget. Bland annat arbetar bolaget med att tillsätta en intern CFO samtidigt som vi tagit in extern hjälp gällande struktur, compliance och kommunikation.

Intellego har tagit beslut att avsluta de förvärvsdiskussioner som vi flaggade för i somras. Huvudsakliga anledningen är att säljaren dagen innan aktieöverlåtelseavtalet skulle signeras ville väsentligt ändra en nyckelvillkor. Ändringen av villkoret hade medfört att risken väsentligt hade ökat för Intellego. Vi försökte hitta en väg framåt men vi har nu kommit till en tidpunkt där vi inte ser att det är möjligt och vi avslutar därför den processen. Intellego har flera andra förvärvsprocesser som pågår parallellt men om och när dessa skulle kunna resultera i ett konkret förvärv går inte att säga idag.

Sammantaget så ser jag att tillväxten under resten av 2023 beräknas fortsätta varför jag upprepar de finansiella målen om en omsättning kring 200 miljoner SEK under 2023, vilket följs av ett resultat på ebit nivå på ca 80 miljoner kronor. Vi ser fortsatt fram emot ett händelserikt år där vi nu lägger grunden för en framtida årsomsättning om över en miljard med en hälsosam vinstmarginal.

Stockholm 25 oktober 2023
Claes Lindahl vd