08:30:13 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-07 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Intellego Technologies är verksamt inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av osynligt ultraviolett ljus. Bläcket ändrar färg baserat på exponering för ultraviolett bestrålning eller specifika ämnen. Produkterna används primärt av OEM-tillverkare och används i branschapplikationer runt om i världen. Intellego Technologies grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2022-10-31 08:33:00

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) lämnade i maj 2022 in en ny global patentansökan för bolagets fotokromatiska bläckteknologi med syfte att bredda och förlänga patentskyddet med 20 år. Sökrapporten, som genomförs under den inledande granskningsprocessen, är nu klar och visar att inga större hinder föreligger för att patenten ska beviljas.

De senaste åren har Intellego gjort signifikanta framsteg inom produktutveckling för tillämpningsområden inom nya branscher. Under 2021 och 2022 har framför allt Dr Laila Morenos arbete lett till flera större tekniska framsteg.

Patentansökan som sökrapporten avser, täcker bland annat den globala marknaden för det fotokromatiska bläckteknologin, vilket är det bläck som ändrar färg när det exponeras för ljus med olika frekvenser, till exempel UV-ljus. Sökrapporten har genomförts av patentmyndigheten i Storbritannien, och visar att inga större hinder finns för att bevilja patentansökan.

Processen att erhålla ett godkännande kan dröja så länge som ett år, dagens besked innebär dock att ett sådant godkännande är mer sannolikt. Ett beviljat patent innebär att Bolagets IP-skydd för den viktigaste teknologin kommer att förlängas i både tid och geografisk utsträckning.

Bolaget har ytterligare aktiva patentansökningar för olika delar av kärnteknologin och även för bolagets appsystem. Bolaget har redan en omfattande patentportfölj som skyddar affärens kärnteknologi.