09:34:00 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-07 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Intellego Technologies är verksamt inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av osynligt ultraviolett ljus. Bläcket ändrar färg baserat på exponering för ultraviolett bestrålning eller specifika ämnen. Produkterna används primärt av OEM-tillverkare och används i branschapplikationer runt om i världen. Intellego Technologies grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-05-08 09:30:00

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har efter att steriliseringsindustrin visat intresse för Intellegos appsystem inlett ett utvärderingsprojekt med en av de större aktörerna i branschen. Bolaget har sedan tidigare har ett samarbete med aktören, vilket nu breddas.

Steriliseringsindikatorer måste användas vid steriliseringsprocesser och i många länder är det ett lagkrav att vid varje sterilisering göra en extra kontroll med hjälp av en färgindikator. Varje år används tiotals miljarder steriliseringsindikatorer i världen inom vårdinrättningar såsom sjukhus och tandläkarkliniker.

Intresset för Intellegos appsystem grundas i att steriliseringsindustrin historiskt sparat exponerade indikatorer i pärmar, ofta i flera år. I det utvärderingsprojekt som nu startas ska branschaktören använda Intellegos appsystem för att mäta färgförändring på steriliseringsindikatorer, samt spara insamlade data digitalt. Intellegos appsystem kan komma att spela en stor roll i att digitalisera steriliseringsindustrins arbete.

Planen är att efter en lyckad utvärdering kunna erbjuda appsystemet, till exempel som en prenumerationstjänst, till hela steriliseringsindustrin globalt. Antaget att antalet sterilseringsindikatorer som årligen används globalt uppgår till 20 miljarder och att Intellego kan nå 10 procent av marknaden, blir den kalkylerade årliga intäkten till Intellego cirka 200 miljoner SEK, baserat på att Intellego intäkt är 10 öre per mätning/bild.

Om Intellegos appsystem
Appsystemet kan användas för att avläsa dosimetrar och lagra avläsningsdata. På detta sätt är det möjligt att få oberoende avläsningar om färgförändring och sålunda hur mycket UV-strålning ett område blivit exponerat för. Denna data är väldigt viktig inom bland annat härdningsindustrin och steriliseringsindustrin där appsystemet möjliggör ett digitalt kvalitetssystem som kommer att öka effektiviteten och hastigheten i produktionen.