07:58:51 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-07 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning INT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Intellego Technologies är verksamt inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av osynligt ultraviolett ljus. Bläcket ändrar färg baserat på exponering för ultraviolett bestrålning eller specifika ämnen. Produkterna används primärt av OEM-tillverkare och används i branschapplikationer runt om i världen. Intellego Technologies grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-08-22 10:30:00

Intellego Technologies AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 22 augusti 2023 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Val av nya styrelseledamöter
Stämman beslutade, i enlighet med i kallelsen infört förslag, att välja Gregory Batcheller och Johan Möllerström till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamöterna Per-Ola Rosenqvist och Anders Ardstål kommer avträda från Bolagets styrelse i samband med att de nya styrelseledamöterna tillträder. Styrelsen kommer således bestå av Gregory Batcheller, Johan Möllerström och Björn Wetterling.
 
Val av ny styrelseordförande
Stämman beslutade, i enlighet med i kallelsen infört förslag, att välja Gregory Batcheller till styrelseordförande.
 
Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med i kallelsen infört förslag, att anta ett incitamentsprogram till Bolagets nyvalda styrelseordförande Gregory Batcheller i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 60 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 24 augusti 2026 till och med den 7 september 2026 till en teckningskurs uppgående till 40 kronor per aktie förutsatt att Bolagets aktiekurs överstiger 75 kronor vid tiden för utnyttjandet av teckningsoptionerna.
 
Citat från Gregory Batcheller, ny styrelseordförande i Intellego
Först av allt vill jag tacka aktieägarna i Intellego Technologies för att de valt mig till styrelseordförande. Jag ser fram emot att tjäna er alla.
 
Jag har följt Intellego sedan starten 2011, både som rådgivare och som investerare. Intellego har en mycket intressant teknologiplattform med betydande tillväxtpotential som börjar realiseras. De olika produkterna kan användas inom flera affärsområden och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med ledningsgruppen för ytterligare tillväxt och utveckling av denna potential.
 
Intellego utvecklas mycket väl. Q2-rapporten kommer att publiceras på torsdag. Jag ser fram emot att tillsammans med resten av styrelsen och ledningsgruppen ta Intellego till nästa nivå, trots de senaste dagarnas skakiga start.”