01:58:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-10 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning IRLAB A 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-21 X-dag ordinarie utdelning IRLAB A 0.00 SEK
2023-06-20 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning IRLAB A 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning IRLAB A 0.00 SEK
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 X-dag ordinarie utdelning IRLAB A 0.00 SEK
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Split IRLAB A 1:5
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning IRLAB A 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning IRLAB A 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
IRLAB Therapeutics är ett svenskt forsknings- och läkemedelsbolag. Forskningen utgår ifrån bolagets egna forskningsplattform och är specialiserad mot behandling av hjärnsjukdomar, vanligen benämnt neurodegenerativa sjukdomar. I nuvarande stund har bolaget läkemedelskandidater specialiserade mot bland annat Parkinsons sjukdom. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
2024-05-23 12:30:00

Göteborg, Sverige, 23 maj 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelar idag att bolaget har påkallat en utbetalning om 25 miljoner SEK inom ramarna för det låneavtal om totalt 55 miljoner SEK som ingicks med Fenja Capital, tidigare Formue Nord, i december 2023. Beloppet utgör den andra och sista tranchen i låneavtalet som därmed nu har utnyttjats i sin helhet.

IRLAB har en världsledande portfölj av läkemedelskandidater med mål att förändra livet för personer som lever med Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar. Portföljen omfattar fem läkemedelskandidater varav tre i klinisk fas, och har fortsatt att utvecklats ytterst väl under den senaste tiden. Likviditetstillskottet ökar IRLAB:s förmåga att stärka bolagets utvecklingsprojekt och de pågående affärsutvecklingsaktiviteterna för att kunna ingå attraktiva avtal med licenstagare, partners och andra samarbetspartners för läkemedelskandidaterna i portföljen.

"Efter att nyligen ha säkrat full finansiering för en av våra kliniska läkemedelskandidater, IRL757, hela vägen fram till kliniskt Proof-of-Concept genom ett utvecklingsavtal med MSRD/Otsuka förstärker vi nu våra resurser för de övriga utvecklingsprojekten genom att utnyttja den sista tranchen i låneavtalet med Fenja Capital. En stark finansiell situation är viktigt för att kunna uppnå de värdeskapande milstolpar i vår portfölj som vi förväntar oss under de kommande 12–18 månaderna", kommenterar Viktor Siewertz, CFO, IRLAB.

Lånevillkor
Lånet uppgår till totalt upp till 55 miljoner SEK och är uppdelat i två trancher. Första utbetalningen om 30 miljoner SEK skedde vid signeringen av låneavtalet i december 2023 och den andra utbetalningen, 25 miljoner SEK, effektuerades idag, den 23 maj 2024. Lånet förfaller till betalning den 22 maj 2025. Långivaren har rätt att konvertera 10 miljoner SEK av lånet till en aktiekurs som uppgår till 130 procent av ett volymvägt medelvärde under de 10 handelsdagar som föregick datumet för undertecknande av låneavtalet. Utöver en uppläggningsavgift om 5 procent av faciliteten löper lånet med en årlig ränta om STIBOR 3M + 10 procentenheter av lånat belopp och ska betalas vid slutet av varje kalenderkvartal. IRLAB har möjlighet att återbetala lånet före löptidens utgång utan ytterligare kostnader. Styrelsen och bolaget har bedömt lånevillkoren som marknadsmässiga och att upptagandet av lånet ligger i såväl bolagets som dess aktieägares bästa intresse.