02:18:04 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-06 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-07 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2022-06-14 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-28 Årsstämma 2021
2021-06-15 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-09 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-26 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2020-06-25 Årsstämma 2020
2020-05-11 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-10 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-18 Extra Bolagsstämma 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-12 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2018-04-11 Årsstämma 2018
2018-03-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-26 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2017-04-25 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-19 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2016-02-24 Årsstämma 2016
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-04 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-07-22 Extra Bolagsstämma 2015
2015-05-07 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-04-17 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-17 Extra Bolagsstämma 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-12 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2014-06-11 Årsstämma 2014
2014-05-16 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-15 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-17 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2013-06-14 Årsstämma 2013
2013-05-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-20 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2012-06-19 Årsstämma 2012
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-04 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-06 Kvartalsrapport 2011-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
iZafe Group bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av medicinska och digitala säkerhetslösningar för tryggare läkemedelshantering i hemmet. Bolagets läkemedelsrobot, Dosell, används för att minska risken för felmedicinering och för att avlasta den offentliga vården. Kunderna återfinns idag både på den nordiska och globala marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2020-10-15 09:00:00

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) (”Bolaget”) meddelar att en av bolaget ingiven patentansökan har publicerats. Patentansökan avser en vidareutveckling av läkemedelsroboten Dosell som möjliggör att Dosell och Dosel-appen blir ett det nav av uppkopplade sensorer och annan digital vårdutrustning i hemmet som mäter patientspecifika data. Ansökan är internationell och möjliggör för iZafe att få patent godkänt i över 150 länder.

Den aktuella patentansökan kan ge bolaget framtida patent i ett stort antal länder, inklusive Sverige, Europa och USA. Att iZafe har ett Patent Pending utgör redan ett viktigt skydd för bolagets vidareutveckling av Dosell som digital plattform och stärker iZafes position på marknaden ytterligare.

”Digitaliseringen av sjukvården har accelererat under senare år och iZafe är en ledande leverantör av dosdispensering av läkemedel för de som vill sköta sin medicinering själva. Vi stärker positionen och patentportföljen genom att skydda vidareutvecklingen av Dosell till ett digitalt nav i en framtida digital vårdavdelning i hemmet.” säger Anders Segerström, VD för iZafe Group.

Patentansökan avser utvecklingen av ett system för att dispensera läkemedel via läkemedelsroboten Dosell där dosen av läkemedel som distribueras justeras baserat på aktuell patientspecifik information.

”Vi är övertygade om att det ekosystem som Dosell utgör via läkemedelsdispensering och de SaaS-baserade tjänsterna bara är början på en snabb digitalisering av ett stort antal mätvärden som via Dosell-appen kan följas av patientens ansvarige läkare. Att vi nu har ett Patent Pending inom området är en viktig del i vår långsiktiga strategi för att positionera iZafe som en ledande aktör inom hem- och distanssjukvårdens digitalisering. Vi stärker vår position på marknaden samtidigt som vi skyddar oss mot konkurrenter genom att publicera den patentansökan som registrerades för 18 månader sedan.” säger Anders Segerström.

Framtidens digitala vård i hemmet
Vi lever allt längre och en åldrande befolkning ökar behovet av vård och omsorg. Samhället strävar efter att leverera en ökande kvalitet för våra äldre och en viktig del i ambitionen är att i större utsträckning erbjuda vård i hemmet. iZafes vision om ”den digitala vårdavdelningen i hemmet” möjliggörs först när viktig information om patientens hälsotillstånd kan mätas och kommuniceras med behandlande läkare.
 
Vidareutvecklingen av Dosell innebär att sensorer i hemmet kan mäta patientens värden och kommunicera dessa via iZafes molnbaserade lösning. Därmed kan behandlande läkare säkerställa att rätt justerad dos alltid lämnas ut till patienten via Dosell. Den nya tekniken höjer patientsäkerheten avseende dosering och distribution av läkemedel ytterligare. Med Dosell som nav förverkligas visionen om en digital rond i hemmet vilket kommer vara särskilt viktigt för patienter som vårdas för till exempel demens, komplicerad hjärtsjukdomar, diabetes, Parkinson och MS.

”iZafe har genom Dosell redan satt en ny standard för digital dosdispensering och kan med hjälp av framtida patent revolutionera vården, framförallt i hemmet och då främst för de äldre, multisjuka och multimedicinerande patienterna,” säger doktor Göran Sjönell, specialist i allmänmedicin, medgrundare av iZafe Group och uppfinnare av Dosell.