07:48:03 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-04-06 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-07 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2022-06-14 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-28 Årsstämma 2021
2021-06-15 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-09 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-26 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2020-06-25 Årsstämma 2020
2020-05-11 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-10 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-18 Extra Bolagsstämma 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-12 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2018-04-11 Årsstämma 2018
2018-03-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-26 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2017-04-25 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-19 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2016-02-24 Årsstämma 2016
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-04 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-07-22 Extra Bolagsstämma 2015
2015-05-07 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-04-17 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-17 Extra Bolagsstämma 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-12 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2014-06-11 Årsstämma 2014
2014-05-16 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-15 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-17 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2013-06-14 Årsstämma 2013
2013-05-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-20 Ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2012-06-19 Årsstämma 2012
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-04 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-06 Kvartalsrapport 2011-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
iZafe Group bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av medicinska och digitala säkerhetslösningar för tryggare läkemedelshantering i hemmet. Bolagets läkemedelsrobot, Dosell, används för att minska risken för felmedicinering och för att avlasta den offentliga vården. Kunderna återfinns idag både på den nordiska och globala marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2022-05-24 08:45:00

Styrelse och ledning har under en längre period utvecklat iZafe Groups vision och strategi. Nu presenterar vi den för aktieägare och intressenter för att skapa en förståelse för vart iZafe Group är på väg som bolag.

I dag erbjuder bolaget en produkt, Dosell, som bygger på att säkerställa rätt medicin vid rätt tid via dospåsar. Vikten av god följsamhet gäller dock för fler än de som får mediciner via dospåsar. Genom att bredda vårt erbjudande från manuell medicinhantering i mobilappen till ett helhetserbjudande som automatiserar hela flödet med Dosell, blir iZafe Group bolaget som hjälper samtliga att ta rätt medicin vid rätt tid.

Vår nya vision är därför ”hälsa tack vare god följsamhet.”

För att åstadkomma detta ska vi utveckla ett helhetserbjudande av digitala tjänster och produkter som säkerställer att rätt medicin tas vid rätt tid med målsättningen att tydligt kunna visa hälsoeffekterna av följsamhet kombinerat med värden från andra sensorer:

  • Vår app är grunden till alla lösningar som kan användas ihop med Dosell, andra enheter eller som standalone och skall påminna och säkerställa följsamhet oavsett om medicinerna är förpackade i dospåsar, pillerburkar, sprutor, tablett- eller flytande form. Den skall även föra statistik och eventuellt larma vid utebliven medicinering. Larm kan nå användaren såväl som anhöriga och/eller vårdpersonal.
  • Sortering i en förvaringsbehållare för mediciner där vi erbjuder en smart uppkopplad version som med hjälp av vår app hjälper till med sortering, påminnelser, statistik och larm till valda personer vid utebliven medicinering.
  • Medicin på dospåse där vi med hjälp av Dosell automatiserar alla moment i medicineringen.

På detta sätt får vi tillgång till en stor datamängd som kommer att hjälpa oss att förstå våra kunder, veta när vi ska erbjuda användaren produkter för att säkerställa följsamheten, skapar möjligheter till nya samarbeten och underlag till läkare avseende framtida vårdinsatser eller ändringar i medicineringen.

Följsamhetsdata är också ett viktigt underlag för läkemedelsbolag och andra intressenter som genomför kliniska studier. Därför är även dessa intressenter en tänkbar intressent för iZafe Group.

”Vi går nu in ett nytt skede av vår resa mot att bli marknadsledande för att förbättra följsamheten och därmed hälsan. Vi ska se till att alla som medicinerar ska ha de bästa förutsättningarna för att ta rätt medicin vid rätt tid genom smarta, digitala och moderna lösningar. Under resten av 2022 kommer vi att kunna se en rad intressanta uppdateringar i vårt bolag för att säkerställa att denna vidareutveckling går enligt plan. Vi ser fram emot att kunna kommunicera dem framgent.” säger Joachim Källsholm, styrelseordförande iZafe Group AB.

Kopplat till den nya strategin genomförs nu flera förändringar inom organisationen. I och med den nya riktningen som bolaget tar, har styrelsen kommit överens tillsammans med vice VD och Commercial Director Tobias Johansson att gå skilda vägar.

iZafe Group har valt att rekrytera Henrik Windahl som Business Unit Manager som startar 30 maj. Henriks bakgrund och omfattande erfarenheter inom partnerförsäljning och affärsutveckling kommer att bidra till att ta bolagets försäljning av Dosell till de nivåer som behövs för att kunna ta nästa steg i iZafe Groups utveckling och framgång både nationellt och internationellt.

Läs iZafe Groups nya bolagsberättelse här.