01:57:33 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-01 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2024-05-30 Årsstämma 2024
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-21 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-07 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 X-dag ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2022-06-14 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-28 Årsstämma 2021
2021-06-15 X-dag ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-09 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-26 X-dag ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2020-06-25 Årsstämma 2020
2020-05-11 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-10 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-18 Extra Bolagsstämma 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-12 X-dag ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2018-04-11 Årsstämma 2018
2018-03-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-26 X-dag ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2017-04-25 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-19 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 X-dag ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2016-02-24 Årsstämma 2016
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-04 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-07-22 Extra Bolagsstämma 2015
2015-05-07 X-dag ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-04-17 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-17 Extra Bolagsstämma 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-12 X-dag ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2014-06-11 Årsstämma 2014
2014-05-16 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-15 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-17 X-dag ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2013-06-14 Årsstämma 2013
2013-05-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-20 X-dag ordinarie utdelning IZAFE B 0.00 SEK
2012-06-19 Årsstämma 2012
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-04 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-06 Kvartalsrapport 2011-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
iZafe Group är ett Life Science-bolag inriktat på utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar för läkemedelshantering i hemmet. Bolaget erbjuder produkter som Dosell, en läkemedelsrobot, och SaaS-lösningen Pilloxa, en uppkopplad dosettask. Produkterna ämnar minska risken för felmedicinering. Kunderna utgörs av privatpersoner, läkemedelsbolag samt offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-02-03 08:30:00

iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 3 februari, sin rapport för fjärde kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 194 (220) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och cirka en månads försäljning är därför inkluderat i kvartalet.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 556 (-12 750) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 570 (-12 943) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 1 630 (17 264) TSEK. Periodens kassaflöde inkluderar nyemission, inlösen av teckningsoptioner samt inbetald teckningspremie, vilket tillfört bolaget cirka 8 MSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,2) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,3 (0,6) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 76,8 (84,1) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Det nyttjades 12 075 688 teckningsoptioner av serie TO10B, motsvarande cirka 34,1 procent av utestående teckningsoptioner. Teckningskursen uppgick till 0,26 SEK per B-aktie och tillförde bolaget cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.
 • iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med ApoEx där Dosell är den enda läkemedelsroboten på marknaden som klarar av deras påsar. ApoEx levererar dospåsar till 3 500 patienter och sjukhus i flera av landets regioner. I Stockholm producerar företaget de dospåsar som bland annat Aleris använder sig av i sina sjukvårdsleveranser.
 • iZafe tillträder förvärvet av Pilloxa, genomför en riktad emission av aktier motsvarande 5 MSEK och teckningsoptioner till kvalificerade investerare samt emitterar vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Dosell implementeras i två nya kommuner i Sverige med partnern Careium.
 • iZafe har beviljats ett nytt patent för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

KOMMENTARER FRÅN VD
I föregående rapport nämnde jag att vi fokuserar på ett antal viktiga områden för att säkerställa en framgångsrik framtid. Det var att stärka ägarkretsen, strategiska förvärv för att bredda vårt erbjudande, hantering av personlig data och integrering mot välfärdsplattformar samt expansion mot nya marknader och samarbeten med befintliga och nya partners.

Under kvartalet har vi levererat inom flera av dessa områden.
Genom förvärvet av Pilloxa, så når vi den vision vi har strävat efter, att kunna ge rätt medicin i rätt tid på fler sätt än enbart medicinering via dospåse. Vi kan nu digitalisera hela patientresan där vi tillsammans erbjuder en lösning som ger full kontroll över medicineringen, inklusive påminnelser, larm och statistik, så att medicinen tas som den ska. Därmed förbättras livskvaliteten och säkerheten för patienten, samtidigt som vi kan säkerställa all data kring medicinering som gör att vi kan erbjuda marknaden ett unikt tjänsteutbud. Denna bild visar hur vi som bolag vill erbjuda marknadsledande lösningar för våra partners som med hjälp av våra produkter och tjänster kan få data kring medicineringen, som sedan kombineras med värden från andra sensorer så att man framåt kan erbjuda en mer proaktiv vård.

Vi har säkerställt ett antal nya aktieägare som tror på bolaget på lång sikt och som kan stötta bolagets expansion på den internationella marknaden.

Tack vare vår nya unika lösning och paketering så har vi väckt stort intresse, både nationellt och internationellt, och vi har långt gångna dialoger med ett flertal aktörer i nya europeiska länder. Där vi ser att försäljningen inom kort skall generera ökade kassaflöden.

Parallellt har vi också fortsatt arbetet med att sänka kostnaderna och optimera effektivitet och lönsamhet.

iZafe har även beviljats ett nytt patent för en ännu tryggare hantering av läkemedel i hemmet kopplat till våra nya unika digitaliserade lösningar för att säkerställa rätt medicin i rätt tid, vilket stärker vår position på marknaden.

Vid förvärvet av Pilloxa genomförde vi en riktad emission för att säkerställa kortsiktig likviditet, och nu i början av mars kommer vi att genomföra en optionsinlösen för att ge våra befintliga aktieägare möjligheten att stötta bolaget.

Med en stärkt efterfrågan på våra unika lösningar internationellt och med sänkta kostnader, så ser jag optimistiskt på att de likvider som kommer in i samband med optionsinlösen medför att vi inte behöver ta in mer externt kapital innan vi blir kassaflödespositiva. Säker hantering av läkemedel är bra för användare, vårdgivare och samhälle. Att bidra till lösningar på ett stort globalt problem ger oss i iZafe inspiration och energi. Jag är stolt för det hårda arbete vi hittills utfört med ett fåtal anställda och ser fram emot en spännande framtid för vårt bolag.