03:35:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Ordinarie utdelning L2S 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-01-08 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Learning 2 Sleep är en digital sömnklinik. Affärsidén är att erbjuda en evidensbaserad KBT-behandling för vård av sömnproblem oavsett geografisk plats. Detta möjliggörs genom bolagets mobilapplikation där privatpersoner kopplas ihop med legitimerade psykologer i det mobila gränssnittet. Bolaget är för närvarande verksamt på den svenska marknaden. Kunderna består av både privatpersoner och företag. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö.
2022-05-12 08:00:00

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Första kvartalet

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 950 000
  • EBITDA uppgick till - 3 701 000 sek
  • Balansomslutningen uppgick till 13 105 000 sek 


VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Bolaget förvärvar i början av maj Symbio Me AB som sysslar med tarmfloraanalys via ett digitalt verktyg och ett AI baserat back end
  • I samband med förvärvet genomförs en riktad nyemission till ägarkretsen bakom Symbio Me på totalt 2.6 MSEK


VD kommentar

Ökad omsättning och nya möjligheter
Kvartalet präglades av det intensiva arbetet med börsnoteringen i februari och efterföljande arbete med att säkerställa bl a finansiell information så att vi följer de regelverk som gäller. Vi har också påbörjat arbetet med att på allvar se över våra processer kring marknad och implementerat en ny plattform (Hubspot) för att effektivisera marknadsarbetet ytterligare. På den internationella arenan har vi påbörjat dialogen med nya partners, som vi kommer att kunna presentera längre fram.

Den operativa verksamheten i Sverige har också fortsatt utvecklas enligt plan. Vår ambition är ju att ha en strukturerad omsättningsökning per kvartal i relation till föregående år och glädjande nog så lyckades vi dubbla omsättningen under första kvartalet i relation till Q1 2021. Detta trots att perioden präglats av kraftig oro i omvärlden, vilket har resulterat i större utmaningar i kundanskaffningsprocessen. Från den första april höjdes också patientavgiften i Region Stockholm från 100 till 250 kronor, vilket tillfälligt har påverkat inflödet negativt i verksamheten framför allt i mars och april. Vi såg en liknande utveckling i samband med pandemistarten, där vi efter en mindre nedgång åter såg stigande inflöden och vi kan till vår glädje konstatera att tendensen är densamma nu. Det visar att behovet av vår behandling är stort och att priskänsligheten på marknaden inte är stor.

Trots kraftig oro i omvärlden, förändringar i ersättningsmodellen (höjd patientavgift) samt en stökig aktiemarknad så lyckades Learning to Sleep både stänga emissionen och fördubbla omsättningen relativt 2021. Detta skapar i sin tur också möjligheter, där vi under kvartalet utvecklade nya koncept mot elitidrottare och företagsmarknaden. Under kvartalet har vi också förstärkt teamet med resurser inom sälj- och marknad för att kunna fullfölja de ambitioner vi hade inför året och som kommunicerades i samband med noteringen. Vi har ännu inte sett effekten av dessa investeringar i marknadsföring och personal. Under kvartalet hade bolaget även en relativt stor kostnadsmassa kopplad till noteringen på marknadsplatsen samt emissionen. Framförallt fick vi - pga den oroliga börsen i början av året - lägga betydligt mer resurser på marknadsföring av vår IPO än vad vi från början hade räknat med vilket resulterat i kostnader av engångskaraktär - uppskattningsvis ca 1 MSEK - i början av året. Detta har tyngt bolagets resultat i början av 2022.

Learning to sleep har arbetat med digital hälsa sedan början av 2010, vilket är längre än de flesta andra aktörer på marknaden. Detta har också skapat en möjlighet för oss att börja bygga en framtida plattform inom området digital hälsa och första steget mot detta var förvärvet av Symbio Me som skedde efter kvartalets slut. Många av våra patienter lider inte bara av sömnproblem utan har även andra åkommor, där magproblem är en av dessa. Vi ser starka synergier mellan bolagen och framför allt en möjlighet att via vår tekniska plattform och kunskap inom området kunna skala upp Symbio Me och skapa ett positivt tillskott. Vi ser också möjligheter till ytterligare framtida förvärv av andra verksamheter inom området digital hälsa och specifikt mental hälsa. Vi vet att marknaden för digital hälsa och DtX (Digital Therapeutics) produkter växer kraftigt och genom denna strategi vill vi bli en framtida spelare att räkna med.
I vår verktygslåda har vi också möjligheten att erbjuda marknaden vår lösning som en s k "white label" lösning, vilket vi ser stort intresse för framför allt på den internationella marknaden. Vi fortsätter vårt arbete med internationalisering och ser fram emot intressanta kommande samarbeten.
Jag ser som VD fram emot det kommande kvartalet med tillförsikt, speciellt som jag vet att jag har ett dedikerat team bakom mig som arbetar hårt varje dag för att ta verksamheten framåt.
Micael Gustafsson
VD
Learning2Sleep L2S AB (publ)