18:06:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-17 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-30 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-26 X-dag ordinarie utdelning L2S 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-03-28 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning L2S 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-01-08 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Learning 2 Sleep är en digital sömnklinik. Affärsidén är att erbjuda en evidensbaserad KBT-behandling för vård av sömnproblem oavsett geografisk plats. Detta möjliggörs genom bolagets mobilapplikation där privatpersoner kopplas ihop med legitimerade psykologer i det mobila gränssnittet. Bolaget är för närvarande verksamt på den svenska marknaden. Kunderna består av både privatpersoner och företag. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö.
2022-10-11 08:30:00

Learning 2 Sleep L2S AB har tecknat samarbetsavtal kring psykologtjänster med ätstörningsbolaget Progress Me AB.

Som ett led i strategin att använda Learning 2 Sleep:s strukturkapital kring digifysisk vård genom att bredda verksamhetens erbjudande har Bolaget skrivit ett samarbetsavtal med ätstörningsappen Progress Me. Samarbetet går ut på att erbjuda L2S nätverk av psykologer till Progress Me:s användare för att kunna ge ytterligare stöd till de som är i riskzonen för ätstörning eller har lättare problem.

”Vi har länge letat efter en samarbetspartner som kan komplettera vår digitala lösning, säger Progress Me:s VD Petronella Melén. Under året har vi fått många förfrågningar från både användare och anhöriga om ytterligare stöd i form av samtal, så vi är otroligt glada över att nu kunna erbjuda detta till marknaden. Köerna till den traditionella sjukvården för olika former av ätstörning är långa, så vi känner att vi verkligen kan börja göra skillnad i o m samarbetet.”

Under oktober och november kommer samarbetet att köras som en pilot för att säkerställa behandlingsresultat, intresse samt betalningslogistik. Tjänsten kommer initialt enbart att erbjudas som privat sjukvård men på längre sikt kan avtal med regionerna vara en intressant lösning för att göra tjänsten tillgänglig för fler.

”I våras breddade vi ju vårt erbjudande genom att förvärva tarmfloraanalysbolaget Symbio Me och under sommaren har vi jobbat hårt med att hitta sätt att använda vårt strukturkapital i form av teknik, metod och nätverk inom fler närliggande områden. I det avseendet är Progress Me en perfekt match, de har en digital tjänst med syfte att förebygga ätstörning genom ökat självförtroende och stärkt självkänsla och de har en stor användarbas. Men de saknade den mänskliga interaktionen, något som vi nu tillför,” säger Lina Johansson, VD för Learning 2 Sleep L2S AB (publ).

Bolaget lämnar för närvarande ingen prognos över vad samarbetet kommer att ge i form av omsättning samt räknar med att en lyckad pilot inte kommer att generera intäkter förrän tidigast i Q1 2023.

För mer information vänligen kontakta:

Lina Johansson, VD Learning 2 Sleep
Mobil: 0709-243193
E-post: lina@learningtosleep.se

Petronella Melén, VD Progress Me
Mobil: 0736-504680
E-post: petronella@progressme.se

Om Learning to Sleep:

Learning to Sleep är en digital vårdgivare specialiserad på behandling av kroniska sömnbesvär. Behandlingen är en kombination av ett strukturerat behandlingsprogram i en mobil applikation och veckovisa digitala möten med en psykolog. Företagets behandling bygger på den senaste forskningen inom området och är mycket framgångsrik - över 90 procent av de patienter som behandlats får förbättrad sömn. Sverige är bolagets huvudmarknad och behandlingen erbjuds som en del av det skattefinansierade vårdvalet.

För mer informtion se www.learningtosleep.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om Progress Me:

Progress Me arbetar aktivt för att stärka ungdomar som har eller har haft någon form av ätstörning. Vi gör detta genom att fokusera på självkänsla och självförtroende. Progress Me arbetar för att förebygga och ätstörningar via en digital plattform. Genom att använda evidensbaserade metoder skapar bolaget verktyg i digitalt format, via en mobil applikation och ett webbforum.

För mer information se: www.progressme.se