05:48:37 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Learning 2 Sleep är en digital sömnklinik. Affärsidén är att erbjuda en evidensbaserad KBT-behandling för vård av sömnproblem oavsett geografisk plats. Detta möjliggörs genom bolagets mobilapplikation där privatpersoner kopplas ihop med legitimerade psykologer i det mobila gränssnittet. Bolaget är för närvarande verksamt på den svenska marknaden. Kunderna består av både privatpersoner och företag. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö.

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Ordinarie utdelning L2S 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-01-08 Bokslutskommuniké 2021

Prenumeration

2022-02-01 11:30:00

Nasdaq Stockholm AB har idag den 1 februari 2022 godkänt Learning 2 Sleep L2S AB:s (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3 på Nasdaq First North Growth Market.

Handel av aktier och teckningsoptioner i Learning to Sleep kommer inledas torsdagen den 3 februari 2022. Learning to Sleeps aktie har ISIN-kod SE0017083694 och kommer handlas under kortnamnet L2S. Teckningsoptioner av serie TO1 har ISIN-kod SE0017083702 och kommer handlas under kortnamnet L2S TO1. Teckningsoptioner av serie TO2 har ISIN-kod SE0017083710 och kommer handlas under kortnamnet L2S TO2. Teckningsoptioner av serie TO3 har ISIN-kod SE0017105497 och kommer handlas under kortnamnet L2S TO3.

Rådgivare
Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med noteringen och emissionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Bolagets Certified Adviser.