01:21:19 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Learning 2 Sleep är en digital sömnklinik. Affärsidén är att erbjuda en evidensbaserad KBT-behandling för vård av sömnproblem oavsett geografisk plats. Detta möjliggörs genom bolagets mobilapplikation där privatpersoner kopplas ihop med legitimerade psykologer i det mobila gränssnittet. Bolaget är för närvarande verksamt på den svenska marknaden. Kunderna består av både privatpersoner och företag. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö.

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Ordinarie utdelning L2S 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-01-08 Bokslutskommuniké 2021

Prenumeration

2022-06-16 09:50:00

Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptionerna”) som inkluderades i de units som emitterades i samband med upptagandet till handel av Bolagets aktier under februari 2022. Totalt tecknades 200 311 aktier med stöd av Teckningsoptionerna, innebärande en nyttjandegrad om cirka 21,3 procent. Learning to Sleep tillförs cirka 0,2 MSEK före emissionskostnader.

Antalet utestående Teckningsoptioner uppgick till 941 520. En (1) Teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Learning to Sleep till en teckningskurs om 1,01 SEK per aktie, vilket motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market beräknad under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick från och med den 1 juni 2022 till och med den 15 juni 2022. Det slutgiltiga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till cirka 21,3 procent, motsvarande 200 311 Teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. Nyttjade Teckningsoptioner ersätts med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket.

Genom nyttjande av Teckningsoptionerna ökar det totala antalet aktier i Learning to Sleep med 200 311, från 12 092 058 till 12 292 369. Aktiekapitalet i Learning to Sleep ökar med 12 018,66 SEK, från 725 523,48 SEK till 737 542,14 SEK.

Rådgivare

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med inlösen av Teckningsoptionerna. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.