16:44:08 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-23 15-6 2022
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning LEO 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-05 Kvartalsutdelning LEO 0.4
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-06 Kvartalsutdelning LEO 0.4
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-06 Kvartalsutdelning LEO 0.4
2021-05-12 Kvartalsutdelning LEO 0.4
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Halvårsutdelning LEO 0.7
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Halvårsutdelning LEO 0.7
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-02 Halvårsutdelning LEO 0.6
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Halvårsutdelning LEO 0.6
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-01 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning LEO 1.20 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning LEO 1.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-05-03 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-09 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-10 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning LEO 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
LeoVegas är verksamma inom spelindustrin. Bolaget är särskilt inriktade mot utveckling av mobilspel. Spelen återfinns främst inom underhållning och sport, betting och kasino. En stor del av spelen levereras av bolagets samarbetspartners. Användarna registrerar sig via hemsidan med eget konto där de kan spela spel och sköta sina insättningar. LeoVegas grundades 2011 och huvudkontoret ligger i Stockholm.
2022-02-11 08:00:00

“Stark avslutning på året och många tillväxtinitiativ framöver” - Gustaf Hagman, VD och koncernchef

FJÄRDE KVARTALET 2021: 1 OKTOBER – 31 DECEMBER

 • Intäkterna uppgick till 98,2 MEUR (98,4). Intäkterna var oförändrade jämfört med förra året. Exklusive Tyskland och Nederländerna ökade intäkterna med 26 procent.
 • Den organiska tillväxten i lokala valutor var negativ med 4 procent.
 • Spelintäkter netto (NGR) från reglerade marknader och från marknader där bolaget betalar lokal spelskatt uppgick till 74 procent (67) av total NGR.
 • EBITDA uppgick till 11,6 MEUR (11,5) vilket motsvarar en marginal om 11,8 procent (11,7).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 456 063 (461 983), en minskning med 1 procent.
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,07 EUR (0,08).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • LeoVegas genomförde aktieåterköp för 2,1 MEUR samt betalade ut den tredje kvartalsutdelningen (3,9 MEUR).
 • LeoVegas har slutat tillhandahålla sina tjänster i Nederländerna efter policyförändringar. Bolaget har därmed inga intäkter från Nederländerna under det fjärde kvartalet (jämfört med 6 procent av gruppens totala intäkter under det tredje kvartalet). Bolaget kommer att ansöka om licens under det första kvartalet.
 • LeoVegas har tilldelats förnyade spellicenser av danska spelmyndigheten.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Preliminära intäkter i januari uppgick till 35,5 MEUR (32,5) motsvarande en tillväxt på 9 procent. Exkluderat Tyskland och Nederländerna ökade intäkterna med 24 procent.
 • Styrelsen föreslår en höjd utdelning med 5 procent till 1,68 SEK per aktie (1,60), att utbetalas vid fyra tillfällen under kommande tolv månaders period.
 • LeoVegas har ansökt om spellicens för den kanadensiska provinsen Ontario.
 • Etableringen i New Jersey, USA, går enligt plan och rekrytering av ett lokalt team har påbörjats.
 • LeoVegas betalade ut den fjärde utdelningen (3,8 MEUR) av totalt fyra till moderbolagets aktieägare i januari.

KOMMENTAR FRÅN GUSTAF HAGMAN, VD OCH KONCERNCHEF

FJÄRDE KVARTALET
Jag är stolt över avslutningen på året och hur vi kompenserat intäktstappet kopplat till de pågående omregleringarna i Tyskland och Nederländerna. Under det fjärde kvartalet var omsättningen oförändrad jämfört med förra året men exkluderat ovanstående två marknader var tillväxten hela 26 procent, vilket visar på vår goda underliggande tillväxt.

Det justerade EBITDA-resultatet förbättrades något jämfört med föregående år. Detta trots att Nederländerna, där vi slutat tillhandahålla våra tjänster i väntan på licens, tidigare var en av våra mest lönsamma marknader. Vi har samtidigt betalat mer spelskatter än någonsin under kvartalet. Det förbättrade resultatet har uppnåtts genom en god kostnadskontroll och högre marknadsföringseffektivitet.

Under kvartalet och helåret 2021 har vi tagit flera viktiga steg som bolag vilket vi förväntar oss kommer driva tillväxt under många år framöver. Vi har ökat vårt strategiska fokus på sportvertikalen genom förvärvet av varumärket Expekt. Nylanseringen av Expekt har varit en stor framgång, med en nära fyrdubblad omsättning sedan förvärvet. Vi planerar nu för expansion till flera marknader. Vi har även påbörjat etableringen i USA, där online spelmarknaden fortfarande är i sin linda. Vi ser stor potential för en mobilfokuserad kasinoexpert som LeoVegas i Nordamerika där vi redan har en ledande position i Kanada. Under året har vi också investerat i vår egen spelstudio. De första spelen väntas lanseras inom kort och över 15 titlar är planerade för 2022. Vårt eget innehåll ger oss en mer unik spelupplevelse, större kundlojalitet och lägre kostnader.

Vi visar hög anpassningsförmåga och fortsätta driva innovation även under turbulenta tider. Allt fler länder i Europa regleras och hela 74 procent av våra intäkter är idag reglerade och / eller beskattade. Den externa marknadsmiljön kommer vara fortsatt nyckfull och turbulent på sina håll men vi är väl förberedda för att hantera det. Med pågående tillväxtinitiativ är jag optimistisk inför 2022.

MARKNADER
Vår underliggande kundaktivitet och tillväxt fortsätter att vara god. Vi växer generellt snabbare än våra konkurrenter på marknader som inte påverkas av större externa händelser och där det är lika villkor för alla operatörer. Ett bra exempel på detta är Sverige, där vi nådde en ny rekordnivå under kvartalet. LeoVegas är idag den största privata aktören på den svenska marknaden, något vi åstadkommit genom starka varumärken, den bästa produkten och datadriven marknadsföring. Vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter i Sverige.

Som vi nämnt tidigare pågår det en omregleringsperiod i Nederländerna och i den kanadensiska provinsen Ontario. I Nederländerna har vi slutat tillhandahålla våra tjänster till spelare från och med den sista september 2021 i enlighet med de senaste riktlinjerna. Under inledningen av 2022 har vi ansökt om licens i Ontario och kommer att ansöka om licens i Nederländerna under det första kvartalet. Vår pågående expansion i USA, med New Jersey som första stat, fortgår enligt plan. Vi har påbörjat rekryteringen av ett lokalt team och genomfört en stor del av det tekniska utvecklingsarbetet samt initierat certifieringen av LeoVegas egenutvecklade teknikplattform (PAM, Player Account Management). Vi har också satt i gång arbetet för expansion till ytterligare delstater.

TIO ÅR
I början av 2022 fyllde LeoVegas tio år. Bolaget, vår produkt och hela branschen har utvecklats enormt mycket sedan min medgrundare Robin Ramm-Ericson och jag startade LeoVegas. Det är idag en mycket mer komplex bransch med tuffare krav och hårdare konkurrens. Men LeoVegas har samtidigt gjort oerhörda framsteg och mognat på många områden och har aldrig varit starkare än idag. Vi vill alltid vara i framkant inom kundfokus, teknik och datadrivenhet, men också fortsätta att ständigt utmana oss själva att bli bättre inom alla områden. Jag kan försäkra att LeoVegas med alla medarbetare kommer att fortsätta driva industrin framåt med den bästa mobila spelupplevelsen i fokus. Vi är ständigt på väg framåt och tar avstamp mot ytterligare tio intensiva och spännande år!

KOMMENTAR TILL DET FÖRSTA KVARTALET
Intäkterna för januari månad uppgick till 35,5 MEUR (32,5), vilket motsvarar en tillväxt på 9 procent. Exklusive Tyskland och Nederländerna uppgick tillväxten till 24 procent.

PRESENTATION AV RAPPORTEN - IDAG KLOCKAN 09:00
För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: +46 (0) 8 50 69 21 80, UK: +44 (0) 20 71 92 80 00, US: +1 63 15 10 74 95, använd bekräftelse kod: 167 08 19 eller via – https://edge.media-server.com/mmc/p/dcefqmd9 alternativt via appen Quartr.