00:48:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-02-27 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-29 Årsstämma 2023
2023-03-13 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-18 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-22 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
2024-05-30 09:00:00

Första kvartalet 2024 (koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -1 TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 TSEK motsvarande 0,00004 SEK per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -64 TSEK
 • Likvida medel uppgick till 10 947 TSEK

1 januari – 31 mars 2024 LIDDS AB

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -2,5 (-9,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,4 (-9,6) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 10,8 (29,8) MSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Vid extra bolagsstämma den 9 januari 2024 valdes Daniel Lifveredson, Torbjörn Browall och Lars-Inge Sjöqvist till nya styrelseledamöter.
 • I januari meddelades att avtal tecknats om att förvärva Noviga Research AB. Förvärvet godkändes av bolagsstämman den 27 februari och slutfördes i mars.

Väsentliga händelser efter perioden

 • I maj utsågs Mats Wiking till ny VD från och med 1 september 2024.

VD har ordet
Inledningen av 2024 har gått i förändringens tecken. En ny styrelse valdes i början av januari och kort därefter presenterade den nya styrelsen förvärvet av Noviga Research. Förvärvet godkändes av bolagsstämman den 27 februari och i mars genomfördes förvärvet.

Förvärvet av Noviga Research har stått i fokus under första kvartalet 2024. Ett förvärv av en sådan omfattning i förhållande till befintlig verksamhet innebär en hel del administration, men i och med denna rapport är vi snart i mål med det arbete som behöver genomföras. Samtidigt har förberedelser gjorts för de regulatoriska toxikologiska samt säkerhetsfarmakologiska studier som behöver genomföras innan läkemedelskandidaten NOV202 är redo för kliniska studier, det vill säga studie i människa. NOV202 har visat goda resultat i andra pre-kliniska studier i kombination med PARP-hämmare, för behandling av cancer i äggstockar, bukspottskörtel och prostata.

Vi hade också hoppats kunna presentera en väg framåt för Nanodotax och den kliniska studien DTX-002, men genomförandet är fortfarande inte säkerställt. Vi fortsätter arbeta på en lösning.

Arbetet med att minska bolagets löpande kostnader har också fortsatt. De stora besparingarna initierades redan under 2023, men vi har gjort det vi kan för att göra ytterligare kostnadsminskningar. Som ett led i detta har vi övergått från rapportering enligt IFRS till K3. Bytet innebär inga förändringar i vårt rapporterade resultat, men betyder att vi kan lägga lite mindre tid och pengar på administration kring vår redovisning. Vi har också gjort en genomgång av vår patentportfölj. Det gjordes även för ett år sedan då vi övergav en patentfamilj. I år har justeringar gjorts i framför allt två äldre patentfamiljer. Vi har gjort bedömningen att de patent vi övergett ger ett mindre omfattande skydd och därtill har de kort löptid jämfört med de andra patent vi har. Patentavgifter ökar också i kostnad ju äldre patenten är. Förvärvet av Noviga har som vi meddelade i årsredovisningen redovisningsmässigt klassats som ett omvänt förvärv, vilket gör att Noviga redovisningsmässigt anses vara moderbolag i koncernen. Det gör att vi i denna rapport visar siffror som många aktieägare inte helt känner igen. För att visa på effekterna av de besparingar som gjorts kommenteras utvecklingen i LIDDS AB, det legala moderbolaget, under Finansiell information.

För ett par veckor sedan meddelades också att jag går vidare till nya utmaningar. Mats Wiking kommer att ta över som VD och CFO för LIDDS. Styrelsen har hittat en utmärkt lösning för bolaget och bytet sker inte förrän efter nästa delårsrapport. Vi har med andra ord gott om tid på oss att genomföra en välordnad överlämning.

Jenni Björnulfson, VD och CFO

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida https://liddspharma.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/